Cmentarz wojenny żołnierzy

Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej w Chojnicach został założony w 1946 r. Po ekshumacji pierwszy pogrzeb odbył się w grudniu tegoż roku, następne w 1949 r. Ostatni pochowek miał miejsce w 2002 r., kiedy podczas prowadzonych prac archeologicznych na Starym Rynku odkryto zwłoki 11 żołnierzy radzieckich.

W 12 mogiłach zbiorowych spoczywają szczątki 842 (445 zidentyfikowanych) żołnierzy poległych podczas walk w 1945 na terenie miasta i powiatu chojnickiego.  

Wykaz nazwisk: 

Oskar Abramowicz Wok

Adincew

Aleksander Afanasjewicz Griszczenko

Dimitrij Afanasjewicz  Zorkin

Agafanow

Akonitrwili

Aleksandrow

Adam Aleksandrowicz Jermielenko

Aleksiejew

Siemien Aleksiejewicz Orłowskij

Michaił Aleksiewicz

Dymitrij Aleksiewicz Buczko

Jury Alenuik

Alyspajew

Aleksander Anatoliewicz Abramow

Andrejew

Mikołaj Andrejewicz Batincow

Iwan Andrejewicz Galamasow

Boris Andriejewicz Jelisiejew

Andruszkin

Antenow

Lubow Antonowicz Secusluina

Zachar Anufrijewicz Kowaliew

Apostołow

Aralbajew

Paweł Archipowicz

Archomow

Nikołaj Artemowicz Fomenko

Stefan Artymiewicz Stierchow

Piotr Asienkieiwcz

Audruszyn

Babrow

Mikołaj Bagale Tarasimowicz

Baganow

IwanBaranow

Baranowski

Barcelin

Barleta

Bartke

Basanow

Basztan

Beletow

Bender

Bersukow

Bierczowy

Olga Bogdanowa

Iwan Borysewicz Kasylow

Brasznikow

Brenin

Brerzenko

Afanazyj Burkow

Cebrenko

Cebrenko

Cebryiski

Nazip Chazijewicz Basyrow

Szakro Ckałobonic Kazaraszwiu

Craban

Czacow

Czeczuszko

Wasil Czermierow

Czernych

Czupernow

Czurszyn

Aleks.Czuszkin

Kirył Danielewicz Baszlaj

Danilczuk

Gregori Danilewicz Budienko

Makiej Danis

Darasienko

Dawidow

Georgij Dawidowicz Akimiszwili

Denisow

Derin

Michaił Dimitrijewicz Sałłin

Witalij Dmitrijewicz Furman

Aleksiej Dmitrijewicz Pczelincew

Dobryjan

Aleksy Dobryszewski

Dubicyn

Dubowy

Dymitriew

Mikołaj Dymitrjewicz Bakun

Leon Fadiejewicz Babajarz

Iwan Fiedorowicz Archipow

Aleksiej Fiedorowicz Paluszyn

Paweł Fiedorowicz Siliczenko

Filimownow

Wasil Filipowicz Symolenko

Iwan Filippowicz Wiepriencew

Michaił Fiodorowicz Gryczenko

Pietr Fonicz Kosko

Stefan Funt

Gajdasz

Andrej Gakowlewicz Simiczyn

Gregoryj Gancarenko

Michaił Gawrylewicz Kaczajew

Piotr Gawryłowicz Ger

Gerasinko

Aleksandr Gołodnych

Gradowicki

DimitryjGrasimow

Grawitow

Gregoriew

Piotr Gregoriewicz Bandar

Siergiej Gregoriewicz Smegerow

Iwan Gregoriewicz Taran

Wiktory Gregorowicz Tarnowski

Mikołaj Grigoriewicz Stefanow

Fiodor Grigorjewicz Nozdryna

Grimasz

Griniew

Andrej Gryczenko

Gryzlew

SefrenGula

Gulakiewicz

Gusjew

Gutezow

Martin Hamakow

Hocienow

Siergiej Ignatewicz Miełokumow

Piotr Ignatiewicz Kamionka

Ilenikow

Żerke Ilesiwa Wiktorowicz

Paweł Ilez Jermak

Mich. Ilicz Lalski

Ilnicki

Isapenko

Iwaniczkin

Iwanow

Wasili Iwanow

Wlad. Iwanowicz Asijenko

Iwan Iwanowicz Ganke

Stiepan Iwanowicz Gordiejew

Iwan Iwanowicz Kondraszew

Michał Iwanowicz Lamrzew

Paweł Iwanowicz Małigin

Garyl Iwanowicz Ogilke

Anatol Iwanowicz Rebienkow

Mikołaj Iwanowicz Salewin

Wiktor Iwanowicz Sibatrow

Iwan Jachomowicz

Mefodij Jakimowicz Trofimienko

Siemion Jakowlewicz Iwanicki

Michał Jakowlewicz Krawczenko

Wasilij Jakowlewicz Lipkowskij

Władimir Jakowlewicz Łozinskij

Kiriłł Jakowlewicz Potapczuk

Jankowski

Grigorij Janwarowicz Gierczek

Jawguczyj

Jawtuszenko

Michaił Jefimowicz Łazarew

Ilja Jeremienko

Jermalajew Magutin

Siergiej Jermalewicz Muhawczew

Aleksy Jermołowicz Trełow

Wasil Jerszew

Aleksander Jesiejewicz Dajnieka

Iwan Jewielewicz Naryżny

Judaszew

Nikołaj Jurjewicz Gułła

Juszke

Kakimow

Kaleśnikow

Kaniewski

Kantarow

Kapiurz

Karaczan

Karatienko

Karczencow

Karczenko

Karetinkow

Karjanow

Karmilow

Karpow

Stefan Karpowicz Stefczuk

SiergiejKarszunow

Karulun

Michał Kasarczuk

Wasil Kasienko

Kasietiuk

Katjan

Jakow Kazimierowicz Dereczej

Kazlak

Keslow

Kezin

Kibuja

Stefan Kiereszczyn

Maks.Kigrew

Kiriczenko

Grigorij Kiriłłowicz Barsuk

Nikifor Kiriłłowicz Bodrijnko

Kisiajew

Piotr Kisiejow Dymitriewicz

Klemin

Gregory Klimowski

Klund

Kolenkiewicz

Kołczyn

Piotr Kondratkiewicz Szczerbak

Konowalew

Stiepan Konstantinowicz Bałan

Wasil Konstantynowicz Antonicz

Mich. Konstantynowicz Konstantynow

Arsienij Konstantynowicz Regelewicz

Aleks. Konstantynowicz Siminienko

Kontratiow

Korzeniewski

Kowalczuk

Kowalenko

Kariej Krugawych

Krukow

Kuczer

Szełdabierk Kumarow

Kundrawcow

Sumbrej Kurbanow

Kursow

Kuruicz

Kurwatow

Kutrzerenko

Kuwalow

Kuzielikow

Jakow Kuźmicz Nikolnik

Kuźmin

A.W.Laginow

Lakimow

Lange

Laton

Ilia Lekowajewicz Dramatczenko

Lyta Lengina

Michaił Leontynowicz Sielutyn

Wiktor Letnowicz Krafienko

Lichaczew

Lizum

Franc. Ludwigowicz Rogalskij

Iwan Łukowicz Żeletke

Łysak

Łysy

Makarenko

Makumowicz

Malewicz

Mannilew

Marcin

Marejew

Marete

Mikołaj Martiejewicz Kasienkow

Martynow

Iwan Martynowicz Nasiestow

Marynow

Marysow

Maryszew

Marzewiec

Daniel Masjesiewicz Kawicz

Maslek

Masukow

Matiejewa

Władimir Matiejewicz Usinger

Fiedor Matwiejewicz Siedow

Iwan Matysymowicz Prugaj

Mersek

Mich. Michaiłowicz Metres

Piotr Michajewicz Pajanow

Paweł Michajlewicz Popow

Timotiej Michajłowicz Jakowlew

Nikołaj Michajłowicz Nagornyj

Iwan Michajłowicz Timoszienko

Wiletes Michałkiewicz Adrianow

Iwan Michałkowicz Pakiejew

Paweł Michanko

Aleksy Michilowicz Kalenik

Miechow

Miekienczuk

Mielniczenko

Mierkuriew

Michaił Mikinowicz Zając

Piotr Mikołajewicz Prasaczenko

Dymitryj Mikołajewicz Warchuszew

Iwan Mikołaj Pawlewicz

Mileczenko

Milutin

Mindruk

Mochanow

Mumgie

Muratow

Nastyn

Nawikow

Grigorij Nesterowicz Kopatin

Siemian Neumowicz Dobrijan

Nidaszkowski

Niedźwiecki

Niepielow

Władimir Nikichorowicz Pastuszenko

Inakienko Nikichorowicz Swistunow

Wasil Nikiterowicz Iliaczenko

Nikitin

Nikitin

Mich. Nikitorowicz Abelmasow

Fodiej Nikitowicz Czuwakin

Aleksandr Nikołajewicz Suchich

Andrej Nikulin

Nisew

Nowik

Olesow

Iwan Onisimowicz Drobieńczuk

Wasil Ostapowicz Arsanow

Padiminogim

Pagaby

Pankratow

Paulkin

Aleksiej Pawlewicz Jewdokimow

Michaił Pawlewicz Laleszecki

Mikołaj Pawlewicz Muhawczew

Aleks. Pawlewicz Tałtazew

Mikołaj Pawlewicz Wysilew

Pawlow

Mikolaj Pawlow

Siergiej Pawłowicz Nartynow

Aleksandrow Pawłowicz Radinow

Michał Pietraszewicz

Iwan Pietrewicz Czuchoniszczyj

Walenty Pietrowicz Aziacki

Semen Pietrowicz Baczarow

Wasil Pietrowicz Kalesmikow

Wasil Pietrowicz Kampunin

Andrzej Pietrowicz Nuzda

Pietr Pietrowicz Poczebyt

Iwan Pietrowicz Saduł

Samił Pietrowicz Timanowskij

Pilipienko

Andrej Piotrowicz Pazgan

Wasil Piotrowicz Popow

Pletnokow

Anatol Pletuikow

Siergiej Prachimowicz Janczarenko

Presenow

Ragański

Rasijew

Rumiencow

Mikołaj Runkow

Rutiakus

WładimirRutkowski

Ryzow

Sacharow

Sadinuin

Sakowiec

Saldatow

Gregori Samjałowicz Baliszkin

Samodurow

Szałwa Sandionowicz Gurckaija

Iwan Sapenow

Sawaczenko

Sawieljew

Fiodor Seramanowicz Stefanow

Setow

Sidielnikow

Siergiej Sidorowicz Dzelecki

Dmitrij Sidorowicz Zubkow

Fiodor Siedjew

Siejkowicz

Dymitr Siemienko

Iwan Siemienowicz Szańko

Michaił Siemienowicz Titow

Ilja Siemionowicz Sargodzie

Sien

Sienienow

Iwan Siergiewicz Diatłow

Silbergs

Simaczow

Sinajew

Skorobagatow

Sladrzewicz

Suslaw Slarzewicz

Sodorow

Sosnowski

AntoniStagin

Stanko

Franc.Staranczuk

SiergiejStaszkow

Stenkiel

Stenszyn

Stepanienko

Fiodor Stepanowicz Kruszkow

Stefan Stepanowicz Wachmiecin

Sterlakow

Iwan Stiepanowicz Purżyk

Iwan Stiepanowicz Sanduł

Strycke

Styrbu

Subrywin

Suchaczow

Sycyn

Aleksy Szatilew

Szczegółow

Szczerbakow

Szczuprecow

Szeczenko

Szendesow

DymitryjSzerekiew

Sziwirdan

Szkil

Szocenow

Szpingajew

Szrudow

Szukalow

Szumek

Aleksander Szyszkow

Tarasiuk

IwanTeleczko

Maks. Terenjewicz Panamarenko

Georgi Tieforowicz Patloczenko

Piotr Tierenjewicz Brzesnik

Michał Timafiejew

Ilja Timofiejewicz Nazarow

Maksim Titowicz Budajew

Tjafeszkin

Tkarczenko

Piotr Traniewicz Manowski

Trełow

Iwan Trofimow Kuczerienko

Tusznicki

Achmar Wadiejewicz Gardiejew

Waradich

Wasieniec

Georgi Wasilewicz Molun

Wasilewski

Paweł Wasiliewicz Tkaczuk

Piotr Watjejewicz Antonicz

Wikrzyn

Wintilew

Wraincow

Zabłoszczyk

Wasilij Zachowicz Wielikij

Zajcew

Zajcow

DymitryjZareczniak

Zielencow

Zieleniow

Zolaniewicz

Zwary

Żalatuszkin

Żarigow

Żarubin

Żukow

Żukowski

Żykow