Honorowi obywatele Chojnic:
PO 1989 ROKU PRL
Osoby związanie z historią Chojnic:
Czy wiesz, że ...
LATA MIĘDZYWOJENNE

Okrągłe pionowe elementy architektoniczne, przeznaczone do rozwieszania ogłoszeń i reklam, ustawiono w mieście po raz pierwszy w 1932 r. Na placu Królowej Jadwigi, Placu Piastowskim, ul. Dworcowej, dwa przy ul. Strzeleckiej, jeden przy szosie gdańskiej w osiedlu Małe Osady, oraz przy ul. Bytowskiej.
Oni też tworzą historię