Honorowi obywatele Chojnic:
PO 1989 ROKU PRL
Osoby związanie z historią Chojnic:
Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

Jan Długosz nazwał Chojnice „Kluczem i Bramą Pomorza” Wzmianki o naszym mieście można znaleźć na kartach znakomitych dzieł polskich prozaików: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego.
Oni też tworzą historię