Georg Moenikes

26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska W Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/446/10 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Georgowi Moenikes.

Uroczystość przekazania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice Burmistrzowi Emsdetten rozpoczęta została poprzez odczytanie treści Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2010 r. nawiązującej do życiorysu Georga Moenikesa, burmistrza Emsdetten od października 1999, współinicjatora podpisania w 1996 umowy o partnerstwie z Chojnicami. Za  jego najważniejsze zasługi niewatpliwie należy uznać - zaangażowanie się w powstanie w Topoli Fabryki Materacy, w dostarczanie pomocy rzeczowej dla chojnickiego szpitala, rozwijanie kontaktów pomiędzy bractwami kurkowymi w obu miastach. Burmistrz Emsdetten wygłosił specjalne przemówienie. Pierwsze zdania wygłosił w języku polskim. Powiedział wtedy: „Serdecznie dziękuje za ten wielki zaszczyt, jaki mnie spotkał ze strony miasta Chojnice, dzięki decyzji Rady Miejskiej. Wspieranie takiego właśnie partnerstwa traktuję, jako moje zadanie, jako mój wkład w pokój europejski i pojednanie pomiędzy naszymi narodami.”