Czy wiesz, że ...
LATA MIĘDZYWOJENNE

Tłocznia lnu zbudowana w 1879 r. przy ul. Towarowej, działała do ok. 1938 r. Tłoczono w niej olej lniany, a z włókien wyrabiano różne materiały. W czasie okupacji hitlerowskiej tłocznie zamieniano na dom mieszkalny dla rodzin polskich wysiedlonych z miasta.
Oni też tworzą historię