1
strona 1 z 1
Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

Krzyżacy wykorzystując naturalne położenie Chojnic, zbudowali system fortyfikacyjny z potężnych murów obronnych, wzmocnionych 24 basztami i podwójną fosą. Ślady zabudowy miejskiej zachowały się do dzisiaj w postaci regularnego układu starego miasta.
Oni też tworzą historię