Multimedia
PO 1989 ROKU
PRL
1 - 2 - 3 - 4 - 5        >        >>
strona 1 z 5
Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

Jan Długosz nazwał Chojnice „Kluczem i Bramą Pomorza” Wzmianki o naszym mieście można znaleźć na kartach znakomitych dzieł polskich prozaików: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego.
Oni też tworzą historię