Multimedia
PO 1989 ROKU
PRL
1 - 2 - 3 - 4 - 5        >        >>
strona 1 z 5
Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

W 1450 r. Rada Miasta Chojnic uchwaliła specjalny statut dotyczący wody pitnej: tzw. „nosiciele wody pitnej” Statutem tym zostali zobowiązani, aby w niedzielę przed Wniebowstąpieniem Pańskim wykonali cztery studnie znajdujące się na czterech rogach rynku. Za pewną opłatą mieszkańcy miasta mogliby z tych studzienek czerpać wodę.