Multimedia
PO 1989 ROKU
PRL
1 - 2 - 3 - 4 - 5        >        >>
strona 1 z 5
Czy wiesz, że ...
XIX WIEK

W roku 1825 władze pruskie wydały zarządzenie o likwidacji ze względów sanitarnych pochówku zmarłych w obrębie zabudowy miejskiej. Zaprzestano grzebania zmarłych wokół kościoła farnego p.w. ścięcia Św. Jana Chrzciciela. Założono cmentarz u zbiegu ul. Gdańskiej i Wysokiej. Naprzeciwko znajdował się cmentarz ewangelicki. W latach osiemdziesiątych XIX w nowy cmentarz parafii katolickiej otwarto przy