Multimedia
PO 1989 ROKU
PRL
1 - 2 - 3 - 4 - 5        >        >>
strona 1 z 5
Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

Chojnice po raz pierwszy zaistniały w Źródłach historycznych w 1275 r. dzięki Myślibojowi, urzędnikowi książęcemu i zarządcy osady grodowej, na prośbę Mestwina II, który darował augustianom ziemię, granice zakonnej posiadłości ustalili Komes Racław, kasztelan ze Szczytna i Myślibój Malowy z Chojnic.
Oni też tworzą historię