" />
                                       

Wypoczynek z historią w tle – hotel przy dworcu.

Historyczna budowla – niezależnie od epoki, w której powstała – ma cechy przestrzeni romantycznej, w której najpełniej spełniają się oczekiwania współczesnych turystów, pragnących uwolnienia się od rzeczywistości i jej codziennej rutyny.

 

Atmosfera w nich jest z pewnością inna niż w hotelach należących do dużych sieci. Nowi właściciele stają się niejako kontynuatorami tradycji gościnności i otwartości. Trudno odtworzyć w pełni klimat sprzed lat, ale dobrze gdy udaje się to choć w części.

 

Niewątpliwie do takich obiektów należy budynek dawnego hotelu „Dworcowego” , gdzie ostatnim właścicielem w okresie międzywojennym był Franciszek Kądziela. Po wojnie budynek przeszedł w ręce Wincentego Brzezińskiego a od 1958 r. dysponował nim skarb państwa. Od 1993 r. wojewódzki konserwator zabytków, wybudowany w pierwszych latach XX w. budynek wpisał do rejestru zabytków.  

 

Zobacz, jak przedstawiał się hotel w relacji filmowej  z 2000 roku.

  Ładowanie filmu: