Gmina Chojnice

Gmina to podstawowa komórka podziału administracyjnego. Obecnie (od 1990r.) w Polsce jest elementarną jednostką samorządu terytorialnego. Wewnętrzna organizacja, cele egzystencji, procedury działania oraz kwestie ustrojowe każdej gminy zawarte są w statucie.

Do zakresu działania gminy należy załatwianie lokalnych spraw publicznych, które zostały ustawowo włączone do zakresu jej działania, a także te, których ustawy nie przekazały żadnemu podmiotowi. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Gmina wykonuje zadania własne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej. Przez wprowadzenie zadań obowiązkowych ustawodawca zabezpiecza ich realizację oraz zapewnia mieszkańcom gminy określony poziom zaspokojenia potrzeb publicznych.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady oraz określanie sposobu ich wykonywania, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie swoich zastępców, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Strona internetowa Urzędu Gminy - zobacz

Władze gminy: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbigniew Szczepański – wójt gminy Chojnice

Urodził się 31 marca 1961 r. w Brusach, syn Bolesława i Władysławy. Ukończył Akademię Rolniczo – Techniczną w Bydgoszczy jako mgr rolnictwa w 1985 r. W roku 2005 uzyskał doktorat w dziedzinie ekonomii. Od 1 października 1986 do czerwca 1990 r. pracował jako kierownik Zakładu Rolnego w Ciechocinie. Od 9 czerwca 1990 r. do chwili obecnej pełni funkcję wójta, dwukrotnie  w wyborach powszechnych wybierany już w I turze. W okresie urzędowania wójta Szczepańskiego nastąpił znaczący rozwój gminy w dziedzinie infrastruktury komunalnej, dróg lokalnych, zagospodarowania turystycznego, bazy szkolnictwa i kultury i innych. Sukcesem gminy jest pozyskiwanie środków inwestycyjnych z UE. Z tytuły swej pracy zawodowej otrzymał szereg wyróżnień, m.in. tytuł Wójt Roku 2001, nagrodę ministra pracy i polityki społecznej za dożywianie dzieci 2003 r., nagrodę marszałka województwa pomorskiego w dziedzinie „Turystyczna inwestycja 2077 roku”. Prywatnie prowadzi gospodarstwo rolne w Silnie, interesuje się sportem, przyrodą i polityką, jako hobby traktuje pielęgnowanie ogrodu.   

Fotogaleria - zobacz        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stefania Majewska – Kilkowska – sekretarz i zastępca wójta gminy Chojnice

 

Rocznik 1955. Absolwentka LO w Chojnicach i Akademii Techniczno – Rolniczej Bydgoszczy, którą ukończyła z dyplomem mgr inż. rolnictwa. Od lipca 1980 r. pracowała w Centrali Nasiennej w Chojnicach na stanowisku inspektora ochrony roślin, jednocześnie prowadziła sprawy Związku Plantatorów Ziemniaka i Nasion Rolniczych. 3 września 1990 r. została powołana na sekretarza gminy Chojnice. Organizowała administrację samorządową gminy w okresie transformacji ustrojowej. Od 1998 roku pełni również funkcję zastępcy wójta gminy.       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy - zgodnie z art. 15 i 16 ustawy o samorządzie gminnym, jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta Gminy w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. 

Skład Rady Gminy Chojnice - Kadencja 2010 - 2014

Tadeusz Leszczyński - przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach

Data i miejsce urodzenia: 15.01.1954 r. Kosobudy.
Miejsce zamieszkania: Ostrowite ZR.
Wykształcenie: średnie.
Zawód wykonywany: magazynier w PRHU "AGRA" Ostrowite Sp. z o.o.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Dotychczasowa działalność samorządowa: Sołtys Sołectwa Ostrowite ZR od 1986 r. Trzykrotnie Radny Rady Gminy w Chojnicach.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franciszek Borzych

Data i miejsce urodzenia: 17.01.1953 r. Nieżychowice.
Miejsce zamieszkania: Nieżychowice.
Wykształcenie: średnie.
Zawód wykonywany: rolnik.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego członek Komisji Rewizyjnej.

Dotychczasowa działalność samorządowa: Radny Rady Gminy w Chojnicach od 1994 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edwin Gołochowicz

Data i miejsce urodzenia: 07.08.1952 r. Gockowice.
Miejsce zamieszkania: Gockowice.
Wykształcenie: zawodowe.
Zwód wykonywany: rolnik.

Dotychczasowa działalność samorządowa: Sołtys sołectwa Gockowice - Objezierze, Radny Rady Gminy w Chojnicach w latach 1998 - 2002.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrzej Grala

Data i miejsce urodzenia: 22.04.1965 r. Pakszyn woj. Wielkopolskie.
Miejsce zamieszkania: Silno.
Wykształcenie: średnie.
Zawód wykonywany: rolnik.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich,

Dotychczasowa działalność samorządowa: Radny Rady Gminy w Chojnicach w latach 1990 - 1994; 2002 - 2006.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benedykt Jażdżewski

Data i miejsce urodzenia: 21.03.1966 r. Brusy.
Miejsce zamieszkania: Ciechocin.
Wykształcenie: średnie.
Zawód wykonywany: z-ca kierownika modelarni w "POLIPOL MEBLE".

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich.

Dotychczasowa działalność samorządowa: Radny Rady Gminy w Chojnicach w latach 2002 - 2006.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Władysław Kanikowski

Data i miejsce urodzenia: 01.06.1951 r. Bojanowo.
Miejsce zamieszkania: Ogorzeliny.
Wykształcenie: średnie.
Zawód wykonywany: technik rolnik.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Józef Kołak

Data i miejsce urodzenia: 06.03.1958 r. Bydgoszcz.
Miejsce zamieszkania: Charzykowy.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód wykonywany: nauczyciel.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ryszard Kontek

Data i miejsce urodzenia: 03.041958 r. Brusy.
Miejsce zamieszkania: Swornegacie.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód wykonywany: nauczyciel.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Dotychczasowa działalność samorządowa: Radny Rady Gminy w Chojnicach w latach 1998 - 2002.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriela Krieger

Data i miejsce urodzenia: 29.05.1962 r. Pawłówko.

Miejsce zamieszkania: Pawłówko.

Wykształcenie: średnie.

Zawód wykonywany: rolnik.

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jarosław Kurek

Data i miejsce urodzenia: 14.09.1966 r. Chojnice.
Miejsce zamieszkania: Chojniczki.
Wykształcenie: zawodowe.
Zawód wykonywany: kierowca autobusu.

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Dotychczasowa Działalność samorządowa: Sołtys Sołectwa Chojniczki od 1998 r., Radny Rady Gminy w Chojnicach w latach 19998 - 2002 i 202 - 2006.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danuta Łoboda

Data i miejsce urodzenia: 01.05.1964 r. Chojnice.
Miejsce zamieszkania: Nowy Dwór.
Wykształcenie: średnie.
Zawód wykonywany: rolnik.

Członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

Dotychczasowa działalność samorządowa: Radna Rady Gminy w Chojnicach od 2002 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zbigniew Nojman

Data i miejsce urodzenia: 17.03.1965 r. Czersk.
Miejsce zamieszkania: Lichnowy.
Wykształcenie: średnie.
Zawód wykonywany: właściciel firmy.

Członek Komisji Oświaty, kultury, Sportu i Turystyki.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Damian Sawicki

Data i miejsce urodzenia: 04.03.1983 r. Chojnice.
Miejsce zamieszkania: Nowa Cerkiew.
Wykształcenie: wyższe - pedagogiczne.
Zawód wykonywany: elektronik.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eugeniusz Wirkus

Data i miejsce urodzenia: 05.07.1967 r. Człuchów.
Miejsce zamieszkania: Krojanty.
Wykształcenie: zawodowe.
Zawód wykonywany: przedstawiciel handlowy.

Członek komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sebastian Zimnicki

Data i miejsce urodzenia: 16.03.1978 r. Chojnice.
Miejsce zamieszkania: Zbeniny.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód wykonywany: inżynier mechanik.

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------