Chojnice - jakie są? Prezentacja multimedialna - fragmenty.

Fragmenty mulitimedialnej prezentacji wydanej przez Urząd Miejski w 2004 r.
  Ładowanie filmu: