Kontakt

W sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu prosimy kontaktować się na adres

e-mail: redakcja@chojnice.com
Czy wiesz, że ...
XVI - XVIII WIEK

Liczba rzemieślników w Chojnicach w 1570 r. wynosiła 152 mistrzów, w tym 87 zajmujących się rzemiosłem tekstylnym. W XVII w. miasto przejęło rolę znaczącego w kraju centrum produkcji sukna. Rzemiosło osiągnęło wysoką specjalizację, a kupcy spełniali funkcję organizatorów produkcji.