Czy wiesz, że ...
LATA MIĘDZYWOJENNE

Pomnik Chrystusa Króla podczas okupacji hitlerowskiej został zakopany przez zakrystianina kościoła farnego, na cmentarzu parafialnym. A stanął na postumencie po pomniku cesarza niemieckiego W.II. Hohenzollerna już w 1920 r. krótko po odzyskaniu niepodległości.
Oni też tworzą historię