Czy wiesz, że ...
XVI - XVIII WIEK

Podczas wojny siedmioletniej Chojnice były miejscem postoju wojsk rosyjskich. Przebywali tu również Prusacy oraz wojska konfederacji radomskiej. W wyniku nakładanych kontrybucji znacznie wzrosło zubożenie społeczeństwa.
Oni też tworzą historię