Czy wiesz, że ...
LATA MIĘDZYWOJENNE

Pierwszy Batalion Strzelców w Chojnicach powołany został w marcu 1926 r. wydzielony jako samodzielna jednostka z 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1920 r. pod dowództwem kpt. Maczka współdziałał z kawalerią na Polesiu. W swojej historii chlubnie zapisał się w służbie nadgranicznej.
Oni też tworzą historię