Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

W samych Chojnicach prawdopodobnie nie było zamku. Stała tu rezydencja krzyżacka – dom pański, późniejszy dwór zajezdny. Natomiast wyżynne grodzisko zamkowe położone było po stronie zachodniej Jeziora Charzykowskiego. W 1825 r. podczas poszukiwań archeologicznych znaleziono tam żelazny nóż do ćwiartowania, duży nóż i żelazną ostrogę.
Oni też tworzą historię