1990 do 2011
Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Ustawa ta określa zakres działania i zadania powiatu. Są to zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.:

- edukacji
- promocji i ochrony zdrowia
- pomocy społecznej
- transportu
- kultury
- rolnictwa
- wspierania osób niepełnosprawnych
- przeciwdziałania bezrobociu
- ochrony środowiska i przyrody

i inne.

W myśl ustawy organami powiatu są:

- Rada Powiatu
- Zarząd Powiatu.

Szczegółowy zakres kompetencji i zadań organów powiatu oraz rodzaje aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat określa ustawa. W niej też znajdują się przepisy regulujące kwestie mienia powiatowego, finansów powiatu, nadzoru nad działalnością powiatu oraz możliwościach tworzenia związków, stowarzyszeń i porozumień.

Strona internetowa Starostwa Powiatowego - zobacz

Władze powiatu:

Stanisław Feliks Skaja - starosta chojnicki. W latach 2002 - 06 pełnił funkcję wicestarosty. Po wyborach w październiku 2006 r. Rada Powiatu powierzyła mu funjcję starosty, którą sprawuje do chwili obecnej. Założyciel Stowarzyszenia Incjatyw Społecznych "Samorządni". Inicjator wielu przedsięwzięć m.in. dla ludzi poszkodowanych przez los. W uznaniu róźnorodnej aktywności wyróźnony tutułem Samorządowca Roku 2001. Bliskie są mu sprawy z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Interesuje się historią a wypoczywać lubi podczas podrózy i zajęć sportowych.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przemysław Biesek - Talewski - wicestarostaWykształcenie: wyższe - inżynier budownictwa. Miejsce zamieszkania: Czersk, miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chojnice. Radny Rady Powiatu Chojnickiego od 1998 r. Od 2010 r. Wicestarosta Chojnicki. Członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marek Buza - sekretarz -wykształcenie: wyższe. Miejsce zamieszkania: Kosobudy, miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Radny Rady Powiatu Chojnickiego od 1998 r. Od 2002 r. Starosta Chojnicki, Przewodniczący Zarządu Powiatu Chojnickiego, członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Chojnickiego. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Robert Skórczewski - przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego. Rocznik 1977. Wykształcenie: wyższe,- miejsce zamieszkania: Brusy, miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chojnicach.członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Marek Szczepański - członek Zarządu Powiatu. Rocznik.1973. Wykształcenie: prawnik, miejsce zamieszkania: Chojnice. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Wicestarosta Chojnicki (2006 - 2010). Od 2010 r. członek Zarządu Powiatu Chojnickiego, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------