Chojnice w ujęciu społeczno - gospodarczym.

Na przestrzeniu ostatnich lat zmienił się wizerunek miasta i zmienił się styl życia lokalnej społeczności. Zmiany te szczegolnie uwidoczniły po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

 

Krótki film nie jest w stanie pokazać wszystkich aspektów przemian, nie mniej w pewnym stopniu pozwoli zaobserwować zachodzące w dalszym ciągu przeobrażenia. 

  Ładowanie filmu: