Multimedia
PO 1989 ROKU
Chojnice według ... Kreta
Ciepło ... cieplej ... gorąco .... czyli krótko o MZEC
"PBRol" - budowali i ... polegli z kretesem
Leszek Pepliński
Święto Bazyliki w Chojnicach (1994)
Leszek Pepliński w roli reżysera i aktora
Tradycja gwarantem sukcesu - "Dro - Bet" ją kontynuuje...
Pierwsza powojenna wizyta prezydenta RP
Adam Mickiewicz
Jak się żyje w Chojnicach. Fragmenty programu TV.
Wybory 2011 - Leszek Redzimski
Rozważania nie tylko o sztuce
„W Dobrym smaku” to dewiza ZM SKIBA ...
Chojnice w ujęciu społeczno - gospodarczym.
Wizyta w Chojnicach
Replika tablicy powróciła do ratusza
Wypoczynek z historią w tle – hotel przy dworcu.
Rewitalizacja i zmiana wizerunku miasta Chojnice
"ChFM" - Zakład, którego nie ... ma
Chojnice - jakie są? Prezentacja multimedialna - fragmenty.
Ostatnia droga ks. kanonika Romana Lewandowskiego.
Chojnice "Designowe miasto 2012".
PRL
Pasje i dokonania - sami o sobie. Telewizyjny Turniej Miast.
Fragment Dziennika TV z 1989 r. Funka, Charzykowy.
Chojnicki akcent w serialu TV "Ucieczka - wycieczka".
Bierawa to ... Chojnice. OC ćwiczy!
Fragment PKF z 1960 r. Bojery - Charzykowy
Prezentacja Chojnic. Telewizyjny Turniej Miast.
Konkursy i potyczki - Telewizyjny Turniej Miast.
W wiekowej Baszcie - Julian Rydzkowski
Grzybobranie. Bory tucholske. Lata 50.
Prezentacje artystyczne. Telewizyjny Turniej Miast.
II WOJNA ŚWIATOWA
Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich w Chojnicach.
Wizyta dygnitarzy hitlerowskich. Chojnice - 1940 r.
Inscenizacja szarży pod Krojantami
Kazimierz Zabłocki - Ofiara hitlerowskiej propagandy
Strzały na dworcu w Chojnicach - 1.09.1939 r.
Wrześniowa rocznica - oddajemy hołd poległym
Chojnice w latach okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945
Pomorze - wrzesień 1939 r. Sytuacja militarna na Pomorzu.
LATA MIĘDZYWOJENNE
Rekonstrukcja powrotu Chojnic do Polski w 1920 r .
Nowe spojrzenie na historię miasta ...
Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale
XVI - XVIII WIEK
Ich historia zakończyła się w 1945 r.
Nocne zwiedzanie miasta: Brama i podziemia Bazyliki
Średniowiecze
Bazylika Mniejsza rys historyczny na przestrzeni wieków.