Ludzie na fotografii (PRL) Zobacz jak było.

PRL to podróż do przeszłości ... przeszłości której młode pokolenie z oczywistych względów nie może pamiętać. W minionej epoce uczyli się, a potem pracowali, członkowie rodziny, rodzice, znajomi. PRl odeszla do lamusa historii - fotografie pozostały.