Po 1945 r. W nowej socjalistycznej rzeczywistości.

Zniszczenia powojenne i widoki miasta w nowej socjalistycznej rzeczywistości ...