Replika tablicy powróciła do ratusza

Odsłonięcie repliki tablicy ku czci Marszałka J. Piłsudskiego. Zaistniała ponownie po udostępnieniu przeze mnie jej zdjęcia. (Oryginalna wmurowana byla w sali posiedzeń ratusza). Wcześniej ten fakt obecnym wladzom miasta był nieznany. W dowód tego moja osoba została pominięta w peanach pochwalnych podczas ceremonii otwarcia. Tablica  byla dowodem wdzięczności radnych miejskich i zarządu miasta w 14 rocznicę (1934 r) powrotu Chojnic do Polski w 1920 r. Ponownie po latach powróciła tym razem do holu ratusza.

  Ładowanie filmu: