Czynnikami kształtującymi odrębność regionalną jest tradycja i kultura wyrażające się najczęściej w obyczajach, odmienności językowej i religijnej, ubiorach, muzyce. Świadomość małej ojczyzny staje się wartością samą w sobie, jest punktem odniesienia dla innych wartości. Wpływa na postrzeganie, ocenę i rozumienie zjawisk i sytuacji przez pryzmat własnej rzeczywistości. W ten sposób możemy uratować swoją indywidualność, odrębność własnej kultury i zdolność do życia we wspólnocie.

 

 

" />
                                       

"Mała Ojczyzna" - tu żyjemy (społeczeństwo)

Czynnikami kształtującymi odrębność regionalną jest tradycja i kultura wyrażające się najczęściej w obyczajach, odmienności językowej i religijnej, ubiorach, muzyce. Świadomość małej ojczyzny staje się wartością samą w sobie, jest punktem odniesienia dla innych wartości. Wpływa na postrzeganie, ocenę i rozumienie zjawisk i sytuacji przez pryzmat własnej rzeczywistości. W ten sposób możemy uratować swoją indywidualność, odrębność własnej kultury i zdolność do życia we wspólnocie.