Załamanie i upadek starego systemu W 1989 r. wymusił  zbudowanie nowego. Objął on społeczeństwo gospodarkę ustrój państwowy i życie polityczne. Procesy takiej jak prywatyzacja czy reprywatyzacja, wprowadzenie zasad wolnego rynku niosły za sobą bowiem określone konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Z krajobrazu miasta zniknęło wiele firm i zakładów usługowych, a w ich miejsce pojawiło się wiele nowych podmiotów gospodarczych. Rewitalizacja i konsekwentna polityka władz miasta, sprawiła, iż Chojnice na przestrzeni 22 lat zmieniły się diametralnienie tylko pod urbanistycznym względem.

" />
                                       

Nowe realia - inwestycje i rewitalizacja Chojnic.

Załamanie i upadek starego systemu W 1989 r. wymusił  zbudowanie nowego. Objął on społeczeństwo gospodarkę ustrój państwowy i życie polityczne. Procesy takiej jak prywatyzacja czy reprywatyzacja, wprowadzenie zasad wolnego rynku niosły za sobą bowiem określone konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Z krajobrazu miasta zniknęło wiele firm i zakładów usługowych, a w ich miejsce pojawiło się wiele nowych podmiotów gospodarczych. Rewitalizacja i konsekwentna polityka władz miasta, sprawiła, iż Chojnice na przestrzeni 22 lat zmieniły się diametralnienie tylko pod urbanistycznym względem.