1988 do 1989
Radziecka telewizyjna koncepcja

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. ówczesne władze Chojnic zamierzały „uszczęśliwić” mieszkańców miasta ogólnym dostępem do … radzieckiego programu satelitarnego. Działo się to w okresie znaczących zmian na polskiej scenie politycznej a już za rok PRL odeszła do lamusa historii. Mimo to, w piśmie datowanym 24-10-1988 r. a skierowanym do wiceministra Transportu, Żeglugi Łączności – Jerzego Tomaszewskiego, czytamy:

Odbiornik telewizyjny produkowany w ZSRR. Odbierał obraz i dźwięk na pięciu kanałach telewizyjnych. Można było tez odbierać stacje radiofoniczne, które nadawały w systemie z modulującą częstotliwością.Zwracamy się do Towarzysza Ministra z uprzejmą prośba o wyrażenie zgody na uruchomienie w Chojnicach emisji programu telewizji radzieckiej.Wyjaśniamy, że chodzi nam o zainstalowanie stacji odbiorczej systemu satelitarnego „Moskwa” i nadajnika TV małej mocy (rzędu 200W) o zasięgu lokalnym, tj. wyłącznie kilku kilometrów podlegającym stacji sieci retransmisyjnych. Zaznaczamy, że w miejscowości Chojnice istnieje techniczna możliwość uruchomienia programu TV radzieckiej na kanale „10” przy polaryzacji pionowej. Kanał „10”  jest w tym przypadku bardzo korzystny ze względu na wyraźny dostęp do sąsiednich nadajników, tj. kanału „S” nadajnika I programu i „12” kanału używanego do odbioru I programu w instalacjach anten zbiorczych.

Miasto posiada środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu aparatury, w tym również waluty Widok na ratusz. Druga polowa lat 80.wymienialnej. Zapewniamy także we własnym zakresie utrzymanie należytego stanu technicznego i ciągłości funkcjonowania aparatury „Moskwa” i nadajnika, gdyż posiadamy przeszkolone kadry w zakresie obsługi radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych.Występując doi Towarzysza Ministra z powyższą prośbą, pragniemy także zwrócić uwagę na fakt, iż w lutym 1945 roku nasze miasto wyzwolone zostało przez Armię Radziecką. Miedzy innymi z tego względu z wielkim pietyzmem podchodzimy do problematyki przyjaźni i współpracy, a także popularyzacji tematyki radzieckiej.Świadczy o tym wiele inicjatyw politycznych i społecznych podejmowanych przez miejską organizację Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, organizacje młodzieżowe i środowiska zawodowe, jak chociażby Sztafeta „Poronin 83”, Leninowska Sztafeta Pokoleń 87”, stała współpraca z jednostką Grupy Wojsk Radzieckich w Szczecinku itp.

Uważamy, że byłoby miłym akcentem kolejnej rocznicy wyzwolenia miasta, gdyby za zgodą Towarzysza ministra umożliwiono mieszkańcom Chojnic odbiór programu radzieckiego. Byłoby to z korzyścią zarówno dla naszego pogłębienia znajomości języka rosyjskiego jak i dla społecznych działań. Wyrażamy przekonanie, że prośba nasza zostanie załatwiona pozytywnie, za co z góry dziękujemy.

Podpisano (I Sekretarz KM PZPR) i (Naczelnik Miasta).      

Oprac. (red), fot. archiwum