Multimedia
XVI - XVIII WIEK
Średniowiecze
       <<        <        1 - 2 - 3 - 4 - 5
strona 5 z 5
Czy wiesz, że ...
XVI - XVIII WIEK

W roku 1555 rada miejska Chojnic i większość mieszkańców przyjęła wyznanie luterańskie. Broniący dostępu do kościoła farnego ks. Sińcki podczas zamieszek został zabity na przykościelnym cmentarzu. Jeden z późniejszych epizodów z roku 1755 został utrwalony nad bocznym wejściem, widnieje do dzisiaj wyryty w cegle gotyckiej napis „ Tu Moskal leży, który spadł z wieży”.
Oni też tworzą historię