Średniowiecze
1
strona 1 z 1
Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

Pierwszą wagę miejską z 15 odważnikami wprowadzono w mieście w 1464r. Strzeżona była przez strażnika działa Kaspra Schopfnichta. Podczas wielkiego pożaru miasta w 1742 r. waga spłonęła. W 1745 r. Rada Miejska zakupiła nową wagę, którą sprawdzono w obecności wszystkich ordynków. W średniowieczu wmurowany był w Bramę Gdańską garniec i korzec miejski.
Oni też tworzą historię