XVI - XVIII WIEK
1
strona 1 z 1
Czy wiesz, że ...
XVI - XVIII WIEK

W roku 1555 rada miejska Chojnic i większość mieszkańców przyjęła wyznanie luterańskie. Broniący dostępu do kościoła farnego ks. Sińcki podczas zamieszek został zabity na przykościelnym cmentarzu. Jeden z późniejszych epizodów z roku 1755 został utrwalony nad bocznym wejściem, widnieje do dzisiaj wyryty w cegle gotyckiej napis „ Tu Moskal leży, który spadł z wieży”.
Oni też tworzą historię