1986 do 1986
Telewizyjny turniej miast

Budowa scenografii na rynku na potrzeby turnieju.Uczestniczyły w nim reprezentacje obu rywalizujących miast, w tym także przedstawiciele lokalnych władz, był w zamierzeniu okazją do promocji lokalnego rękodzieła, wyrobów sztuki ludowej, lokalnych zespołów pieśni i tańca itp. Była to też okazja do promocji turystyki a także integracji społeczności lokalnej. Organizowano w ramach Turnieju Miast m.in. takie przedsięwzięcia, jak zbiórki pieniężne, zbiórki surowców wtórnych.

19 października 1986 r. odbył się w Chojnicach Telewizyjny Turniej Miast Chojnice - Dzierżoniów. Na cały dzień centrum miasta opanowała ekipa TVP. Na placu Bojowników PPR (takie miano wtedy nosił Stary Rynek) stanęła estrada z herbem i konstrukcja z napisem „Chojnice” wykonana w chojnickim Mostostalu. Warto nadmienić, że w PRL miejskie herby nie miały Telewizyjne reflektory na potrzeby transmisji TV.znaczenia prawnego. Były natomiast symbolem więzi danej społeczności z tradycją. W takim sensie funkcjonowały, np. w telewizyjnej zabawie „Turniej miast”.

Rozegrano konkurencję naczelników miast i ich podwładnych dobranych zresztą starannie, Pięczątka okolicznościowa na karcie pocztowej.podobnie jak i rodzin startujących w przedsięwzięciu. Plusem dla zgromadzonej licznie gawiedzi obserwującej konkursowe potyczki była możliwość nabycie elektroniki z Dzierżoniowa na co dzień nieosiągalnej, podobnie rzecz miała się z odbiornikami telewizji kolorowej produkcji rodzimej. Jednak oferta nie była ogólnie dostępna z racji wyższości pobytu nad podażą, tak, że szczęśliwców było niewielu.

Nadmienię, iż kaseta video, która została nagrana u mnie w domu, po pielgrzymce po szkołach chojnickich już do mnie nie wróciła, a o kopii nie było mowy z prozaicznej przyczyny - nie było od kogo wziąć drugiego urządzenia aby ją wykonać.

Oprac. (red)

Pasje i dokonania - sami o sobie. Telewizyjny Turniej Miast.

Pasja, hobby łączy się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby.

  Ładowanie filmu: Pasje i dokonania - sami o sobie. Telewizyjny Turniej Miast.

Prezentacja Chojnic. Telewizyjny Turniej Miast.

Turniej w 1986 r. miał na celu pokazywać rozkwit kraju pod gospodarskim okiem lokalnej władzy. Realizowany (pierwotnie "na żywo") w formule zawodów w kilkunastu konkurencjach. Był w zamierzeniu okazją do promocji lokalnego rękodzieła, wyrobów sztuki ludowej, lokalnych zespołów pieśni i tańca itp.
  Ładowanie filmu: Prezentacja Chojnic. Telewizyjny Turniej Miast.

Konkursy i potyczki - Telewizyjny Turniej Miast.

Kolejna część telewizyjnej transmisji z Turnieju Miast. Na Starym Rynku w Chojnicach rozpoczęły się potyczki rodzinne z udziałem reprezentantów Chojnic i Dzierżoniowa. W ogólnym rozrachunki w turnieju zwyciężyły Chojnice zdobywając większą ilość punktów.

  Ładowanie filmu: Konkursy i potyczki - Telewizyjny Turniej Miast.