Albin Makowski

5 sierpnia 1982 roku, zakończył swoją życiową drogę Albin Makowski, nestor chojnickich społeczników. Twórca prywatnego muzeum regionalnego. Człowiek o rzadko spotykanej pasji kolekcjonerskiej.

Kawiarnia Słoneczna. Pierwszy z lewej Albin Makowski.Urodził się 23 sierpnia 1908 roku w Berlinie w rodzinie emigrantów. Po I wojnie światowej zamieszkał w Chojnicach, gdzie w 1930 roku zdał maturę w gimnazjum klasycznym, dyplom magisterski uzyskał w 1948 roku na Wydziale Prawa UMK w Toruniu. W okresie międzywojennym pracował m.in. jako redaktor odpowiedzialny „Dziennika Pomorskiego” i „Ludu Pomorskiego” w Chojnicach oraz referent prawny Zarządu Miejskiego. W 1939 roku brał udział w obronie Warszawy; w listopadzie 1942 r. został aresztowany przez Niemców w Chojnicach i do końca wojny przebywał w obozie koncentracyjnym Stutthof. Od 1926 roku rozpoczął gromadzenie muzealiów, które stały się podstawą Kolekcji Historyczno – Regionalnej Makowskich, zarejestrowanej w Ministerstwie Kultury i Sztuki, w spisie muzeów oraz udostępnionej dla publiczności. Zgromadził cenne eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, numizmatyczne, a także militaria z różnych epok. Pozostawił księgozbiór liczący blisko 5 tys. woluminów, składający się w dużej mierze z „białych kruków” i bogatego działu Fragment mieszkania A. Makowskiego.dokumentów historycznych. Równie bogaty jest dział martyrologii ludności pomorskiej w czasie hitlerowskiej okupacji.
Albin Makowski rozwijał szeroką działalność społeczno – kulturalną. Był współzałożycielem i honorowym prezesem Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego (1957), współorganizatorem (1960) i długoletnim członkiem władz Chojnickiego Towarzystwa Kulturalnego, propagatorem turystyki krajoznawczej i społecznym opiekunem zabytków. Prowadził działalność badawczą historii regionu – autor szeregu artykułów prasowych na ten temat. Odznaczonym został „Medalem Zwycięstwa i Wolności”, Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką PTTK, odznaką „Zasłużonego działacza kultury”. W roku 1977 wpisany w poczet „Honorowej księgi Zasłużonych Obywateli miasta Chojnic”. Zmarł 5 sierpnia 1982 roku w Chojnicach. Jego zwłoki spoczęły w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Chojnicach.

Testament

Pogrzeb A. Makowskiego. 5 sierpnia 1982 r.Sporządzony zgodnie z wolą Albina Jana Makowskiego dnia 17 lipca 1982 r. w Szpitalu Miejskim w Chojnicach w obecności trzech obcych osób (świadków), tj. : Anna Myszka, Jerzy Schulz, Zbigniew Stromski, a także z – cy naczelnika miasta Chojnic, Marka Wituszyńskiego. Obywatel Albin Jan Makowski wyraził ustnie, w pełni świadomości swoją ostatnią wolę jak następuje: swoim jedynym spadkobiercą ustanawiam (na rzecz) miasto Chojnice, równocześnie zaznaczam, że cała moja kolekcja historyczno – Nekrolog A. Makowskiego.regionalna rodziny Makowskich pozostać powinna i eksponowana w moim dotychczasowym mieszkaniu w Chojnicach przy ul. Drzymały 5, pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach. Gestorem kolekcji będzie społeczna rada złożona z przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej, Rejonowej Biblioteki Publicznej, Archiwum Państwowego, Chojnickiego Domu Kultury, Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, Chojnickiego Towarzystwa Kulturalnego, Muzeum Regionalnego, oraz córka Albina Jana Makowskiego ob. Maria Makowska – Narucka. Jednocześnie spadkodawca oświadczył, że zapisuje na rzecz syna kuzynki Albina J. Makowskiego ob. Piotra Warsińskiego, następujące składniki majątkowe: kolekcja monet rzymskich. Testament odczytano spadkodawcy.

Podpisy świadków: Anna Myszka, Jerzy Schulz, Zbigniew Stromski, Marek Wituszyński. (Testament spisany został ręką Zb. Stromskiego).

Oprac. (red) fot. arch.