Zbigniew Stromski

Zbigniew Stromski w swoim życiu podejmował się różnych zajęć. Jednak największą satysfakcję sprawiało mu publikowanie artykułów dotyczących historii naszego miasta i regionu oraz życia i obyczajów Kaszubów, a także praca w chojnickiej ekspozyturze Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. W chojnickiej baszcie przy ulicy Sukienników, wśród starych dokumentów spędził 17 lat swego życia.

Pasjonat historii i regionalista

Zbigniew Stromski w wieku 17 lat.Jest autorem książki pt. „Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275 – 1980”. W swoim dorobku ma kilkaset artykułów Zadebiutował w 1952 r. na łamach „Głosu Wybrzeża” jako korespondent. Pisał do różnych gazet, m.in. „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, „Dziennika Bałtyckiego”, „Gazety Pomorskiej”, „Głosu Koszalińskiego”, dwutygodnika „Kaszëbë”, miesięcznika społeczno - kulturalnego „Gazety Chojnickiej” (1990 – 2004). W latach 1991 – 92 przewodniczył kolegium redakcyjnemu dwutygodnika lokalnego „Goniec Chojnicki”. W latach 1996-2000 współpracował z tygodnikiem informacyjno – publicystycznym „Info – Tydzień”. Swoje artykuły historyczne publikował także w „Bazunach”, „Baszcie” i „Zeszytach Chojnickich”. i dwutygodnikiem katolickim „W rodzinie”. Współpracowałem ze Zbigniewem Stromskim od 2002 do 2007 r. (dopóki zdrowie mu na to pozwalało), dzieki czemu udało się opracować wiele publikacji z przeszłości Chojnic. Większości z tych informacji nie znajdziemy w żadnym periodyku i monografii dotyczącej historii naszego regionu. Poza tym współpraca z pogodnym, towarzyskim regionalistą i wielkim pasjonatem historii była dla mnie wielką przyjemnością. Chętnie dzielił się ze mną  swoją ogromną wiedzą, posiadał bogaty zbiór książek, starych fotografii, przedwojennych gazet i archiwaliów. W jego posiadaniu znajdował się nawet oryginalny pamiętnik Wernera Kocha, nazisty, powiatowego szefa propagandy człuchowskiego NSDAP. Ta kronika ocalała przed zniszczeniem dzięki matce pana Zbigniewa, która znalazła go przypadkiem pracując w 1945 roku w człuchowskim referacie meldunkowym. Oryginalny pamiętnik przekazał w depozyt Polskiemu Towarzystwu Historycznemu w Słupsku. Jak sam przyznaje woli pisać niż opowiadać o sobie, co jedynie świadczy o jego skromności.

Zaraził się od ojca i Juliana Rydzkowskiego

Zbigniew Stromski urodził się 21 sierpnia 1930 roku w Chojnicach. W pamięci utkwiła mu wywózka Polaków z chojnickiego więzienia do Doliny Śmierci, której był świadkiem jako młody chłopak w 1939 roku. Społecznikowską pasją zaraził się od swojego ojca – Jana i Juliana Rydzkowskiego, którego jako młodzieniec często odwiedzał w jego domu. Ojciec pana Zbigniewa w latach dwudziestych był zawodowym podoficerem I Baonu Strzelców w Chojnicach, a później urzędnikiem pocztowym, Podczas pobytu w 1998 roku w sanatorium w Kołobrzegu spotkał się z aktorem Stanisławem Mikulskim.zasłużonym działaczem kaszubskim, cenionym recytatorem poezji i prozy kaszubskiej oraz redaktorem audycji regionalnych, transmitowanych za pośrednictwem lokalnej radiofonii. Był aktywnym członkiem powiatowego oddziału Zrzeszenia Kaszubskiego. Pan Zbigniew również udzielał się w licznych stowarzyszeniach i organizacjach regionalnych, m. in. w Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim, Chojnickim Towarzystwie Kulturalnym, Towarzystwie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich. Był także jednym z założycieli Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej. Zawsze aktywnie uczestniczył w życiu publicznym. Przez wiele lat był ławnikiem w Sądzie Powiatowym, a w 1998 roku kandydował w wyborach samorządowych z ramienia Ruchu Społecznego AWS. Jako pracownik WAP w 1978 roku przedstawił referat pt. „Działacze regionalni w walce o polskość ziemi chojnickiej w latach 1871 – 1920”. Zasługi pana Zbigniewa były doceniane i zauważane przez władze lokalne oraz centralne. W swoim domowym archiwum ma wiele dyplomów gratulacyjnych i podziękowań za aktywną działalność i pracę na rzecz rozwoju kultury na terenie Chojnic. W 1980 roku Minister Kultury i Sztuki przyznał mu odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury” w dowód uznania zasług w pracy zawodowej i społecznej na rzecz upowszechniania kultury. W 1997 roku ówczesny burmistrz Chojnic Andrzej Gąsiorowski dyplomem uznania podziękował Zbigniewowi Stromskiemu za niestrudzoną pracę na rzecz upowszechniania kultury szeroko pojętej, a szczególnie za publicystykę regionalną i przybliżanie czytelnikom zwyczajów i porzekadeł ludowych na łamach lokalnych gazet. 22 grudnia 2008 r. Zbigniew Stromski otrzymał tytuł zasłużonego Obywatela Chojnic. Zmarł 13 grudnia 2013.

Oprac. (red) fot. archiwum