Abp Józef Kowalczyk - Prymas Polski

 W marcu 1994 r. honorowym chojniczaninem został m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup tytularny Heraklei Józef Kowalczyk. W herbie biskupim zamieścił zawołanie „Fiat voluntas Tua” (Bądź wola Twoja).

Obecny prymas Polski. Abp Józef Kowalczyk nominację otrzymał 8 maja 2010, zaś ingres odbył 26 czerwca 2010. Jego poprzednikiem był abp Henryk Muszyński.

Urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych (woj. tarnowskie) w rodzinie rolniczej. Studia: Seminarium Duchowne „Hosjanum” w Olsztynie. Tamże 14 stycznia 1962 r. uzyskał święcenia kapłańskie z rąk bp Jozefa Drzazgi. W 1962 r. był wikariuszem w parafii Przenajświętszej Trójcy w Kwidzyniu ( diec. warmińska). W latach 1967 – 1969 był współpracownikiem Generalnego Sekretariatu Synodu Biskupów – 1969 – 1978 pracownik Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, obrońca węzła małżeńskiego. W latach 1976 – 1978 asystował abp Luigiemu Poggiemu, nuncjuszowi apostolskiemu ds. specjalnych poruczeń w podróżach do Polski. Od 1978 r. przewodniczący Komisji ds. Publikacji pism i przekładów obcojęzycznych dzieł Karola Wojtyły. W 1978 – 1989 organizator i kierownik Sekcji Polskiej w Sekretariacie Stanu, uczestnik wielu zagranicznych podróży Ojca Świętego Jana Pawła II.

Studia z prawa kanonicznego odbył na Uniwersytecie Katolickim – dalsze studia kontynuował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1968 r., uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego. Następnie odbył trzyletnie Studium Rotalne w Rzymie zakończone dyplomem adwokata rotalnego, obrońcy węzła małżeńskiego. Dyplom archiwisty uzyskał w Tajnym Archiwum Watykańskim.

Nominowany na biskupa 26 sierpnia 1989 r. (nuncjusz apostolski w Polsce). Sakrę biskupią otrzymał 20. I. 1989 r. z rąk Jana Pawła II w Watykanie. Kierował pracami przygotowawczymi do nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce – 25.03. 1992 r. Negocjator i sygnatariusz Konkordatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Piotrową – 28. 07. 1993 r.

Był redaktorem naczelnym czternastu pierwszych tomów nauczania Jana Pawła II wydanych w języku polskim „Dojrzewanie czasu. Wybór dokumentów, przemówień i homilii 1989 -1998.” Apb Józef Kowalczyk jest honorowym obywatelem miast: Kwidzynia, Chojnic i Sandomierza, członek honorowy Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Motto moje zostało wyjaśnione, dnia 21 października 1989 r., gdy po konsekracji biskupiej przemawiałem w Domu Polskim w Rzymie: „myśl moja biegnie do śp. rodziców, wychowawców, światłych kapłanów, profesorów żyjących i zmarłych i do tylu ludzi, od których doznałem wiele miłości i życzliwości. W moim herbie biskupim upamiętniłem to cale dziedzictwo: pług – oznacza ziemię i lud, z którego wyszedłem, krzyż – to znak zbawienia, gwiazda – symbolizuje Matkę Przenajświętszą, pastorał – jest oznaka powierzonej mi posługi. Motto „Fiat voluntas Tua” wyraża – w kontekście wspomnianego dziedzictwa – moja odpowiedź na wezwanie Boże.

(red) Z.S.