Kazimierz Ostrowski

9 lutego 2007 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr IV/56/07 nadała tytuły Honorowego Obywatela Miasta Chojnice - Kazimierzowi Ostrowskiemu.

Kazimierz Ostrowski - urodzony 24 lutego 1938r. w Chojnicach, całe swe dorosłe życie, i to zawodowe, i to społeczne, a w dużej mierze także i prywatne poświęcił swojej wielkiej pasji: rodzinnemu miastu i regionowi. Wszak wzrastał w atmosferze przywiązania do Małej Ojczyzny, pozostawał pod urokiem idei Ceynowy, Majkowskiego, Karnowskiego. W dojrzałe życie wkraczał u boku takich osób jak: Julian Rydzkowski, Józef Osowicki, Stanisław Rolbiecki. Przez wiele lat kierował chojnickim oddziałem Gazety Pomorskiej. Wówczas to mieszkańcy Chojnic, zresztą nie tylko, poznali go jako dziennikarza od spraw codziennych, tych nie cierpiących zwłoki i tych często trudnych i kontrowersyjnych, ale też jako świetnego reportażystę zgłębiającego zakamarki historii i meandry współczesnego życia.
W styczniu 1957 r. należał do grona współzałożycieli Zrzeszenia Kaszubskiego w Chojnicach, od 1964 r. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i do dziś jest jego aktywnym działaczem. Kolejne roczniki uczniów chojnickich szkół poznało Ostrowskiego jako publicystę, prelegenta, znawcę zagadnień związanych z szeroko pojętym regionalizmem, przybliżającego ten regionalizm młodzieży również obecnie, na niejednym spotkaniu. Nie sposób pominąć licznych publikacji Ostrowskiego przybliżających czytelnikom historię, kulturę miasta i regionu. W swoim czasie na życiu Chojnic piętno odcisnęły takie periodyki jak: „Bazuny”, czy „Zeszyty Chojnickie”, których był redaktorem w latach 70. i 80. Znane są m.in. takie książki jak: „Patroni chojnickich ulic”, „Zabytki Chojnic”, „Rys dziejów szpitala w Chojnicach”, „Ślad nieco trwalszy”, czy zbiór legend „Ukryty skarb” oraz biograficzne np. o Janie Karnowskim, Wincentym Rogali, Stanisławie Rolbieckim. Na kartkach wydanych na okoliczność jubileuszu 50 - lecia chojnickiego oddziału ZK-P monografii „Kaszubskim jesteśmy ludem” autorstwa Kazimierza Ostrowskiego też znajdziemy kawałek historii naszego miasta. Niewątpliwie najważniejszym dla miasta dziełem Ostrowskiego są wydane pod jego redakcją nowe „Dzieje Chojnic”.