Michaił Konstantynowicz Wołkow

26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/448/10 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice  Michaiłowi Konstantynowiczowi Wołkowowi.

Michaił Konstantynowicz Wołkow - ur. 17 kwietnia 1950 roku w Signaiwce w obwodzie Czerkawskim. Jest absolwentem Kijowskiego Instytutu Kultury, który ukończył w 1976 roku. Całe życie zawodowe poświęcił kulturze. W jej instytucjach zajmował różne stanowiska. Z czynnego życia zawodowego, ze względu na stan zdrowia, na początku 2010 r. odszedł na emeryturę. Zasłużony pracownik kultury Ukrainy, członek Związku Dziennikarzy Ukrainy, generał - major Międzynarodowej Organizacji Kozactwa przy Prezydencie Ukrainy. Doktor kulturoznawstwa, reżyser, nauczyciel akademicki, autor 8 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. M. Wołkow jest inicjatorem partnerstwa obu miast w nowej rzeczywistości ustrojowej Polski i Ukrainy. Wielokrotnie bywał w Chojnicach prezentując poprzez zespoły artystyczne oraz twórców kulturę Ukrainy.