Ks. Roman Lewandowski (1932 - 2012)

Ksiądz Roman Lewandowski urodził się 12 grudnia 1932 r. w Chełmży. W 1951 roku podjął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Ukończył je święceniami kapłańskimi w 1957 r. Dekretem Ks. Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego został posłany na placówkę do Brodnicy.
Tam pracował katechizując i pełniąc obowiązki wikariusza w parafii p.w. Św. Katarzyny przez 10 lat, czyli do 1967 r. Od grudnia 1967 r. został powołany na samodzielną placówkę do Żmijewa  koło Brodnicy, do parafii p.w. Św. Jakuba, jako administrator parafii, którego nie zatwierdziły władze państwowe. W Żmijewie pracował do lipca 1975 r. W tym okresie ukończył studia prawnicze na Instytucie Prymasowskim w Warszawie.1 lipca 1975 r. dekretem Ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego, także bez początkowego zatwierdzenia władz państwowych, został posłany do Chojnic. Pełniąc posługę proboszcza w parafii p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela przepracował czynnie 24 lata. Z dniem 1 lipca 1999 r. Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga zwolnił Ks. Kanonika Romana Lewandowskiego z obowiązków proboszcza parafii p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach i przeniósł w stan spoczynku. Rada Miejska 6 października 2005 roku nadała księdzu kanonikowi zaszczytny tytuł honorowego obywatel Chojnic. Zmarł 20 stycznia 2012 r. w Chojnicach.

Ostatnia droga ks. kanonika Romana Lewandowskiego.

Chojniczanie a także liczni księża pożegnali tłumnie ks. kanonika Romana Lewandowskiego, byłego proboszcza chojnickiej fary. Uroczysta mszę odprawił ks, biskup Jan Bernard Szlaga.
  Ładowanie filmu: Ostatnia droga ks. kanonika Romana Lewandowskiego.

Chojniczanie pożegnali proboszcza

24 stycznia 2012 r. o godzinie 16.00 wprowadzeniem trumny zmarłego Proboszcza śp. Ks. Romana Lewandowskiego do Bazyliki Mniejszej - rozpoczęto uroczystości pogrzebowe. Orszak żałobny prowadzony był przez ks. Jacka Dawidowskiego.

 

Za krzyżem podążali księża i delegacja chojnickiej Solidarności. Kościół wypełniony był wiernymi, którzy w smutku i zadumie uczestniczyli w uroczystości pożegnania proboszcza. O godz. 17:00 odprawiono mszę św. w intencji zmarłego. Celebrował ją ks. biskup Piotr Krupa wraz z księżmi z diecezji pelplińskiej.

 

Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w środę 25 stycznia w samo południe. Mszę św. odprawił ks. biskup Jan. Bernard Szlaga. Po jej zakończeniu kondukt udał się na cmentarz parafialny, miejsce pochówku ks. Romana Lewandowskiego.

(fot. m.n.)