Albert Wilhelmus Antonius Josephus Menheere

26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/447/10 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Albertowi Menheere.

Albert Wilhelmus Antonius Josephus Menheere - ur. 7 kwietnia 1946 r. Ma wykształcenie średnie, które uzupełniał kończąc liczne kursy specjalistyczne. Zawodowo zajmował się prowadzeniem kuchni w jednostkach służby zdrowia. Pracował jako szef kuchni w domach późnej starości i szpitalach. Otrzymał szereg nagród w konkursach kulinarnych. W 1982 roku rozpoczął pracę w Kaatsheurel, gdzie pracował do emerytury, tj. do 2006 roku. Od 1999 roku Albert Menheere jest członkiem fundacji Kienkeurig pomagającej chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej mieszkańcom Chojnic. Od 5 lat jest jej prezesem. To dzięki Jego pracy do Chojnic trafiają dary w postaci sprzętu rehabilitacyjnego czy elementów wyposażenia dla placówek niosących pomoc mieszkańcom naszego miasta. Albert Menheere kontynuuje dzieło pomocy zainicjowane przez J. Collarda wprowadzając szereg nowatorskich rozwiązań i pomysłów. Wielki przyjaciel Chojnic, oddany i zaangażowany w tym co robi.