Kontradmirał Gereon Grzenia - Romanowski (1916 – 1983)

W uznaniu zasług poniesionych dla miasta, Miejska Rada Narodowa w dniu 29 listopada 1965 r. nadała uroczyście Gereonowi Grzeni – Romanowskiemu honorowe obywatelstwo.

Urodził się 19 marca 1916 r. we wsi Piece koło Zblewa, pow. Starogard Gd. z ojca Jana Grzeni i Agnieszki z Laskowskich, urodzonej we wsi Pobłocie pow. Wejherowo. We wrześniu 1923 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Chojnicach a następnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Klasycznego. W 1931 r. wstąpił do Korpusu Kadetów w Chełmie, następnie uzupełniał wiedzę wojskowa w szkole piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, uzyskując w 1939 r. stopień podporucznika i skierowany do warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej w Rembertowie, która brała udział w kampanii wrześniowej. W latach 1942 – 43 był więźniem Pawiaka, a po uwolnieniu wstępuje do Gwardii Ludowej.

Podczas powstania warszawskiego dostał się do niewoli i wywieziony został do obozu Polenlager pod Lesznem. Podczas okupacji ukrywał się pod nazwiskiem Tatarkiewicz i Romanowski oraz pseudonimami „Zielony” i „Gwardiuk” Po wyzwoleniu aktywnie działał w PPR w Poznaniu. Po wstąpieniu do Ludowego Wojska Polskiego mianowany został zastępcą dowódcy 16 Kaszubskiej Dywizji Piechoty. W 1949 r. objął kierownictwo studium wojskowego przy Politechnice Gdańskiej, a w 1956 r. w stopniu komandora został mianowany zastępca dowódcy Marynarki Wojennej. W 1963 r. awansował do stopnia kontradmirała. Pełnił następnie stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i kolejno inne stanowiska w służbie wojskowej, w tym attache wojskowego PRL w Chińskiej Republice Ludowej. Ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, gdzie również doktoryzował się z zagadnień gospodarki morskiej. Odznaczony był Krzyżem Partyzanckim oraz innymi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.

Szczególnym sentymentem obdarzał miasto swojej młodości – Chojnice, wielokrotnie je wizytując i udzielając pomocy w rozwiązywaniu problemów. Zmarł 18 stycznia 1983 r. w Warszawie, pochowany na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. W uroczystości pogrzebowej kontradmirała G. Grzeni – Romanowskiego wzięła udział delegacja miasta Chojnic z zastępcą naczelnika, Markiem Wituszyńskim i byłym długoletnim przewodniczącym prezydium MRN, Stanisławem Rolbieckim.

Oprac. (red) Z.S. fot. ze zbiorów prywatnych.

G. Grzenia – Romanowski, Autobiografia (1965)

S. Rolbiecki, Referat z okazji nadania honorowego obywatela G. Grzeni – Romanowskiemu.

/ko/, Nota pośmiertna, „Gazeta Pomorska” 3.02.1983.