Wasilij Fiodorowicz Morozow - pułkownik Armii Radzieckiej (1913 - 1972).

Uczestniczący w walkach o Chojnice Morozow bronił pozycji zajętych wcześniej przez wojska radzieckie w Chojnicach. Ciężko ranny w nogę podczas walk w Gdyni - przebywał w szpitalu frontowym w Chojnicach.

Od czerwca 1941 r. brał udział we walkach frontowych poczynając od Smoleńska, bronił też Stalingradu. W wielkiej ofensywie przeciwko najeźdźcy w ramach II Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszałka Konstantego Rokossowskiego wyzwalał ziemię chojnicką. Przypadło to 70 armii dowodzonej przez gen. Popowa, działającej w kierunku południowym od Chojnic.

W walkach o Chojnice Morozow bronił pozycji zajętych wcześniej przez wojska przez wojska radzieckie w Chojnicach. O losie miasta zadecydowała ostatecznie bitwa w lasach koło Chojniczek. Po zdobyciu Bytowa, Morozow przerzucony został do walki o Gdynię. Tu zostaje ciężko ranny w nogę - przebywa w szpitalu frontowym w Chojnicach. Po wyleczeniu uczestniczył w forsowaniu Odry i okrążeniu Berlina. Po zakończeniu wojny zostaje zdemobilizowany w Jałcie na Krymie, gdzie pracował w wytworni win jako dyrektor zakładu. W 1967 r. odwiedził Chojnice. Miejska Rada Narodowa z okazji pobytu płk Morozowa w naszym mieście postanowiła mu przyznać dyplom i tytuł honorowego obywatela Chojnic - na uroczystej sesji MRN w dniu 18 września 1967 r. Dyplom honorowego obywatela wręczył przewodniczący Prezydium MRN Stanisław Rolbiecki. Uroczystą sesję uświetniły występu chóru „Lutnia” pod dyrekcją Franciszka Gierszewskiego.

MRN upamiętniła nazwisko bohatera nadając jego miano ulicy prowadzącej z Chojniczek do miasta. Zmarł 11 lutego 1972 r. Posiadał tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Jego pułk odznaczony został orderem Czerwonego Sztandaru.