Ks. Jan Czapiewski

Urodził się 27 marca 1914 r. w Brusach, w rodzinie Antoniego i Wiktorii z domu Rolbieckiej. Sakramentu chrztu św. Udzielił mu 30 marca ks. wikariusz Bernard Kowalski. Rodzicami chrzestnymi zostali Jan i Marianna Rolbieccy.

Bierzmowany został w Brusach 16 września 1927 r. przez ks. bp. Stanisława W. Okoniewskiego, przyjął imię "Józef". Uczęszczał do szkoły powszechnej w Brusach. W wieku 12 lat rozpoczął naukę w klasycznym Gimnazjum w Chojnicach. Po ukończeniu piątej klasy przeniósł się do gimnazjum w Kościerzynie, gdzie w 1934 r. złożył egzamin dojrzałości. Studia seminaryjne przerwała druga wojna Pamiątka pierwszej Mszy Św. 1946 r.światowa. W 1945 roku ponownie poprosił o przyjęcie do pelplińskiego seminarium. Ksiądz proboszcz Bernard Grüning w świadectwie moralności z 3 listopada 1945 r. napisał: "Kleryk Jan Czapiewski odznacza się od młodości pobożnością i ma według mego przekonania powołanie do stanu kapłańskiego". Święcenia diakonatu przyjął 23 grudnia 1945 r. a prezbiteratu 24 lutego 1946 r. Mszę św. Prymicyjną odprawił 27 lutego w Brusach. Pierwszą placówką duszpasterską od 9 marca 1946 r. była parafia NMP w Toruniu. W latach 1947-1949 studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu etnologię i etnografię. Tytuł magistra teologii uzyskał w początkach lipca 1948r. na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1 września 1949 r. został powołany na rektora kościoła gimnazjalnego oraz prefekta Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego i Zakładu Wychowawczego w Chojnicach. Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach. Dziekan dekanatu chojnickiego. Ks. B. Grüning, tak go opiniował: "Ks. mgr Jan Czapiewski, prefekt tutejszego Gimnazjum Ogólnokształcącego, oddaje się z całym poświęceniem trudnej pracy wychowawczej poruczonej mu młodzieży. Szczególnie dużo czasu poświęca młodzieży zaniedbanej w Zakładzie Wychowawczym. Cieszy się mirem wśród grona nauczycielskiego, a jako rektor kościoła gimnazjalnego dba o porządek, punktualność i czystość powierzonej mu świątyni. Jest koleżeński i wypełnia z całą sumiennością wszelkie dyrektywy i zarządzenia władz kościelnych (13 listopada 1950)".

Na wydziale teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1952 r, po obronie pracy z zakresu dogmatyki pozytywnej, uzyskał tytuł doktora teologii. Dekretem z 13 grudnia 1961r. ks. Biskup ordynariusz odwołał go z Chojnic i powołał najpierw na administratora, a 30 marca 1964 r. na proboszcza parafii Św. Marcina w Sierakowicach. Wybudował tu plebanię. Od 16 sierpnia 1963 r. pełnił funkcję wizytatora nauki religii szkól średnich dekanatu chojnickiego, tucholskiego i czerskiego. W 1965 r. został wicedziekanem dekanatu kartuskiego, a po powstaniu 1 stycznia 1982 r. nowego dekanatu sierakowickiego jego dziekanem. Ksiądz Biskup Ordynariusz w uznaniu zasług 3 grudnia 1966 r. mianował go kanonikiem Kapituły Kolegiackiej przy Tumie Chełmżyńskim. Zmarł 6 sierpnia 1983 r. w sierakowickiej plebanii. Uroczystościom pogrzebowym 10 sierpnia przewodniczył ks. Bp Zygfryd Kowalski, homilię wygłosił wicedziekan dekanatu sierakowickiego, ks. Stanisław Gackowski. Zmarłego na cmentarz odprowadziło 98 kapłanów i liczna rzesza parafian.

Stefan Czapiewski

Biografia:

AP Brusy. Księgi metrykalne. Księga chrztów 1914 nr 93;

ADP Akta personalne. Teczka ks. Jana Czapiewskiego. Bez sygn.

(Podanie i życiorys z 15 sierpnia 1945;

Świadectwo moralności z 3 listopada 1945 r;

Dekrety z 23 lutego 1946 r, 1 września 1949 r, 13 grudnia 1961, 16 sierpnia 1963 r. 30 marca 1964 r. 25 sierpnia 1965 r, 3 grudnia 1966 r;

Pismo Ks. Bp Ordynariusza do ks. J. Czapiewskiego z 9 lipca 1948 r;

Opinia dziekana dekanatu chojnickiego z 13 listopada 1950 r;

Pismo Ks. Bp Ordynariusza do ks. J. Czapiewskiego z 23 grudnia 1952 r;

Kwestionariusz personalny bez daty;

Pismo ks. R.Górskiego. Bez daty)

"Oni stąd wyszli" ks Piotr Kotewicz Bernardinum Pelplin 2000

-"Wiadomości sierakowickie" 9(219) wrzesień 2008 r.- "Historia parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej" Krystyna Komar - Komorowska.