Edmund Piękny - niestrudzony społecznik

Urodził się 05.08.1919 r. w Jarużynie (powiat bydgoski). Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w liceum humanistycznym w Bydgoszczy, które zakończył maturą w roku 1939. 27.11.1939 r. niemiecki sąd wojenny skazał go na 6 lat ciężkiego więzienia.

W więzieniu przebywał do końca wojny. Po wyzwoleniu powrócił do rodzinnego miasta Fordon, gdzie został wybrany burmistrzem. Równocześnie w tym samym czasie zawarł związek małżeński z chojniczanką Jadwigą Osowicką. W związku z tym przeprowadził się do Chojnic, gdzie objął szereg odpowiedzialnych funkcji. W roku 1952 podjął pracę jako radca prawny. Równocześnie przez 2 kadencje pełnił funkcje radnego powiatu chojnickiego oraz przewodniczył Powiatowemu Komitetowi Frontu Jedności Narodu. Był inicjatorem zmiany nazwy chojnickiego szpitala im. dr. Baranowskiego na dr. Łukowicza. Front Jedności Narodu pod jego kierownictwem postawił Pomnik Orła dla upamiętnienia bohaterów wojny 1939 – 1945. Również jako ówczesny prezes kombatantów zainicjował upamiętnienie Doliny Śmierci przez ustawienie krzyża oraz pomnika z podaniem danych liczbowych ofiar wojny. Był organizatorem zjazdu rodzin pomordowanych księży i dla upamiętnienia tego wydarzenia na Bazylice Mniejszej wmurowano tablice pomordowanych. Również na skutek domagań nauczycieli Front Jedności Narodu wybudował pomnik przy Szkole Podstawowej Nr 1. W międzyczasie uzyskał tytuł adwokata i został wpisany na listę Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Od roku 1990 pełnił funkcję prezesa Związku Kombatantów. Również w roku 1990 został doradcą „Solidarności”. Przez kolejne 12 lat pełnił funkcje radnego Rady Miejskiej w Chojnicach. W pierwszej i drugiej kadencji pracował jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w trzeciej przewodniczył Komisji Prawno – Organizacyjnej.

Obecnie jest na emeryturze, ale nie wycofał się z życia społecznego. Pośredniczy w stosunkach miasta Chojnice z partnerskim miastem Emsdetten i sponsorami z Holandii. Dzięki tej współpracy uzyskano również wyposażenie dla chojnickiego szpitala (łóżka, materace oraz szafki), a także wyposażenie do hospicjum. Życiowym hobby pana Pięknego jest poznawanie świata. Zwiedził m.in.: b. Związek Radziecki, kraje bałtyckie, Chiny, Tajlandię, Malezję, Singapur, Australię, Egipt, Stany Zjednoczone oraz całą Europę.

W dniu 23 września 2002 roku Rada Miejska w Chojnicach uchwałą Nr LI/527/02 nadała Edmundowi Pięknemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice.