Dr Hipolit Ostoja - Lniski

Dr Hipolit Ostoja - Lniski

Dr Hipolit Ostoja - Lniski należał na przełomie XIX i XX wieku do czołowych obywateli i obrońców polskości na terenie miasta Chojnice. Był cenionym lekarzem, opiekunem i wychowawcą chojnickiej młodzieży filomackiej.

Dr  Hipolit  Ostoja - Lniski Urodził się 9 marca 1853 roku w Dolnej Brodnicy koło Kartuz, w rodzinie ziemiańskiej Hipolita i Eufrozyny (z d. Łaszewskiej) Lniskich. Pochodził ze starej kaszubskiej rodziny szlacheckiej, herbu Ostoja. Rodzina Lniskich wydała szereg zasłużonych dla polskości Pomorza działaczy. Była spokrewniona ze znaną wszystkim Polakom rodziną Wybickich. Naukę gimnazjalną pobierał w Wejherowie, a następnie w Wałczu. W wejherowskim gimnazjum należał do grupy ośmiu założycieli tajnej organizacji filomackiej o nazwie „Wiec”, powstałej w 1871 roku. Organizacja ta miała za zadanie krzewienie języka polskiego wśród miejscowej młodzieży. W 1873 roku Hipolit Lniski przeniósł się do Wałcza, gdzie kontynuował naukę oraz działalność filomacką. Tam też był inicjatorem i założycielem tajnego koła „Ul”. Po ukończeniu gimnazjum w Wałczu Hipolit Lniski podjął studia medyczne w Gryfii, a następnie studiował we Wrocławiu. Podczas studiów we Wrocławiu należał do Towarzystwa Literacko - Słowiańskiego. Członkowie tego towarzystwa starali się realizować postulaty wileńskich filomatów i filaretów. Studia swe zwieńczył doktoratem z nauk medycznych w 1880 roku. W 1881 roku osiedlił się, jak pisał Jan Karnowski, „w niemieckim mieście Chojnice”i podjął praktykę lekarską. W tym okresie Chojnice były miastem bardzo mocno zgermanizowanym. Natomiast ciekawym jest fakt, iż w tym „niemieckim mieście” aż trzech z sześciu praktykujących lekarzy było Polakami. Dr Hipolit Lniski dał się poznać w Chojnicach jako lekarz zawsze gotowy do niesienia pomocy, nie bacząc na warunki czy odległość od chorego. Często, widząc złą kondycję finansową rodziny, rezygnował z zapłaty. Cieszył się więc dr Lniski wielkim poważaniem i to nie tylko wśród pacjentów, lecz także w środowisku medycznym. Brał udział w życiu społecznym Chojnic, starając się pobudzić środowisko polskie w tym tak mocno zgermanizowanym mieście. Razem z dr Janem Karolem Łukowiczem wszedł w skład kuratorium Zakładu św. Boromeusza. Z Władysławem Wolszlegierem współpracował w Towarzystwie Ludowym. Najbardziej jednak znaczącym dziełem Hipolita Lniskiego był patronat nad polską młodzieżą w chojnickim gimnazjum. W jego mieszkaniu regularnie odbywały się spotkania tajnego koła filomackiego „Mickiewicz”. Do grona podopiecznych dr Hipolita Lniskiego należeli ludzie, którzy później bardzo mocno przyczynili się do budowania struktur odrodzonej Polski. Najwybitniejszymi wychowankami dr Lniskiego byli: Jan Karnowski i Aleksander Majkowski.   

Jednak dr Lniski i jego żona Aniela nie byli jedynymi protektorami chojnickiej młodzieży. Schronienia udzielali im między innymi pani Jeleniewska, pani Dembińska, Władysław Mięsikowski oraz dr Leon Janta - Połczyński z Wysokiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku dr Hipolit Lniski był przez pięć lat lekarzem powiatowym. Pod koniec swego bardzo owocnego życia doczekał się radosnej chwili - prezydent Rzeczypospolitej odznaczył go orderem Polonia Restituta. W roku 1930, w dniu 50 - lecia jego pracy lekarskiej, Uniwersytet Wrocławski wręczył mu odnowiony dyplom doktorski. Natomiast Ojciec święty mianował go tajnym szambelanem.Dr Lniski zmarł 8 kwietnia 1931 roku w Chojnicach. Odszedł z tego świata, zostawiając po sobie pamięć dobroczyńcy i opiekuna polskiej młodzieży.

Oprac. KS. (red.) fot. arch.