Jan Paweł II (1920 - 2005)

„Z głosu serca przepełnionego wdzięcznością za Posługę Piotrową Janowi Pawłowi II Rada Miejska w Chojnicach na mocy uchwały Nr XLI / 422 / 98 z dnia 18 czerwca 1998 roku nadaje Honorowe Obywatelstwo Miasta Chojnice.”

Burmistrz Miasta Arseniusz Finster

Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Pietrzyk

W niedzielę 6 czerwca 1999 r. po Mszy Św. w Pelplinie, delegacja władz miasta Chojnice, burmistrz Arseniusz Finster, wraz z byłym burmistrzem Andrzejem Gąsiorowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Edwardem Pietrzykiem i byłym przewodniczącym RM Józefem Pokrzywnickim w asyście księdza Wiesława Madziąga, wręczyli Ojcu Świętemu Dyplom Honorowego Obywatela Miasta i okolicznościowy medal, projektu Janusza Jutrzenki - Trzebiatowskiego.

JAN PAWEŁ II BISKUP RZYMU

WIKARIUSZ JEZUSA CHRYSTUSA

NASTĘPCA KSIĘCIA APOSTOŁÓW

NAJWYZSZY PASTERZ KOSCIOŁA APOSTOŁÓW

PATRIARCHA ZACHODU

PRYMAS WŁOCH

ARCYBISKUP I METROPOLITA RZYMSKI

GŁOWA PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO

SŁUGA SŁUG BOZYCH

KAROL WOJTYŁA

Urodzony w Wadowicach 18. V. 1920 r. - wyświęcony na kapłana w Krakowie 1 XI 1946 r. Nominowany biskupem pomocniczym Krakowa i biskupem tytularnym Ombi 4. VII 1958 r. Wyświęcony na biskupa 28. XI 1958 r., mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim 13. I. 1964 r. - mianowany kardynałem 26. VI. 1967 r. Wybrany na Stolicę Piotrową w Rzymie 16. X. 1978 r. Uroczyście objął posługiwania pasterskie Kościoła Powszechnego 22. X. 1978 r.   Dwadzieścia sześć lat Jego Obecności napełniło naszą pamięć… Pamięć osobistą, chrześcijańską, narodową. Napełniło tę Pamięć tyloma cudownymi wydarzeniami. Z tej pamięci ma teraz wyrastać z dnia na dzień coraz dojrzalsza, głębsza, bardziej chrześcijańska Tożsamość. Bo pamięć jest źródłem tożsamości.

Nigdy nie zapomnimy Jego życia, które jest najlepszym wyjaśnieniem słów: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi…” i „Totus tubus” (Cały Twój).

„Pamięć i tożsamość” - to proroczy tytuł ostatniej Jego publikacji. Jak ostatnie słowo pouczenia. W wigilię pogrzebu Jana Pawła II, w sobotę 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21 : 37 na chojnickim Rynku odprawiono Mszę św. w intencji Ojca Świętego. Kilkutysięczna rzesza wiernych towarzyszyła modlitewnie odejściu Jana Pawła II do domu Ojca Niebieskiego.

                                            Santo, Santo Subito!

Ważnym wydarzeniem w życiu chojnickiego kościoła farnego, było podniesienie do godności Bazyliki Mniejszej. Jest to owoc gorliwości księdza kanonika Romana Lewandowskiego i prośby skierowanej przez biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę do Ojca Świętego, który w brewe z 11 marca 1993 r. uznał wybitną role prastarej fary jako ośrodka kultu w mieście i i okolicy. MRN w Chojnicach upamiętniła imię Jana Pawła II nadając Jego miano ulicy na Osiedlu 700 - lecia.

(red)