Elena Pietrowna Rudenko

26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/445/10 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Elenie Pietrownej Rudenko.

Ur. 28 listopada 1959 roku w Kormie. Ukończyła studia choreograficzne w Permie. Założycielka i dyrektorka narodowego zespołu pieśni i tańca „Poleska Zorka” w Mozyrze. Jest członkiem wielu organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i kulturalnych. Wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia w kulturze. Podczas pobytu z zespołem „Poleska Zorka” na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w 2002 roku zainicjowała współpracę miast partnerskich Chojnice – Mozyr. Wielokrotnie bywała z zespołem w Chojnicach. Każdorazowo przygotowuje wizyty delegacji Chojnic w Mozyrze. Zwolenniczka szerokiej współpracy kulturalnej i społecznej miast partnerskich.