Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas senior (1929 - 2013)

Józef Glemp urodził się w 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu, jako syn Kazimierza i Salomei z Kośnickich. Ojciec jego, górnik kopalni soli, brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Lata okupacji spędził na rodzinnej ziemi kujawskiej w Rycerzewie pod Inowrocławiem, z którego pochodziła jego rodzina.

Tutaj razem z rodzeństwem pracował przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Szkołę średnia ukończył w Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu gdzie uzyskał maturę w 1950 r. W tym też roku stracił ojca. Po wakacjach tego roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po ukończeniu studiów teologicznych otrzymał w bazylice prymasowskiej święcenia kapłańskie . Udzielił mu ich w dniu 25. 05. 1956 r. – pod nieobecność w archidiecezji kard. Stefana Wyszyńskiego przebywającego w tym czasie w odosobnieniu w Komańczy i bpa Lucjana Bernackiego, sufragana wydalonego przez władze z diecezji – bp Franciszek Jedwabski – sufragan poznański. Wobec zaostrzonej interpretacji rządowego dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych, nie mógł przez kilka miesięcy objąć funkcji duszpasterskich. Pracę duszpasterską i katechetyczną pełnił kolejno w miejscowościach: Mogilno, Mielźyn, Witków, Polska Wieś, Wągrowiec i Miasteczko Krajeńskie.

W roku 1958 władze kościelne skierowały go na studia specjalistyczne do Rzymu, które ukończył doktoratem obojga praw na Uniwersytecie Laterańskim. Równocześnie studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Kongregacji Soborowej oraz odbył trzyletnie Studium Rotalne, uzyskując tytuł adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie w roku 1964 podjął obowiązki sekretarza w Prymasowskim Seminarium Duchownym oraz notariusza w Kurii Metropolitalnej i Sądzie Metropolitalnym w Gnieźnie. Był też konsulatorem w Prymasowskim Trybunale ds. małżeńskich. W roku 1967 ks. dr Glemp przeszedł do pracy w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie w charakterze referenta, pełniąc równocześnie funkcję kapelana Księdza Prymasa Wyszyńskiego na Archidiecezję Gnieźnieńską. W Warszawie prowadził ćwiczenia z prawa rzymskiego i z kościelnego prawa małżeńskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK. Był kuratorem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i sędzią w procesie beatyfikacyjnym ks. Władysława Korniłowicza. Ponadto był sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Instytucji Polskich w Rzymie i członkiem Komisji Episkopatu ds. Rewizji Prawa Kanonicznego. W roku 1972 otrzymał godność kapelana hon. Ojca Św., a w 1976 roku ustanowiony został Kanonikiem Kapituły Prymasowskiej. Za dewizę swej posługi biskupiej przyjął słowa „Caritati In iustitia” (Miłości – w sprawiedliwości).

4 marca 1979 roku Jan Paweł II mianował ks. dr Józefa Glempa biskupem ordynariuszem Diecezji Warmińskiej, jako 48 z kolei jej rządca. Diecezją kierował ponad dwa lata. Jako rządca diecezji na Świętej Warmii erygował szereg nowych placówek duszpasterskich. Ustanowił Radę Kapłańską, zorganizował obchody 400 rocznicy śmierci swego wielkiego poprzednika na stolicy biskupiej Sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza. Sprowadził do katedry olsztyńskiej relikwie Apostoła Prus św. Wojciecha, podjął pracę przygotowawcze do pierwszego od roku 1922 Synodu Diecezji Warmińskiej. Po zgonie Ks. Kardynała Prymasa Wyszyńskiego bullą datowaną 7 lipca 1981 roku. – Jan Paweł II przeniósł Ks. Biskupa Glempa ze stolicy biskupiej w Olsztynie na stolicę prymasowską w Gnieźnie i metropolitalną w Warszawie. 2 lutego 1983 roku w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej, odbył się konsystorz, podczas którego Ojciec Święty mianował osiemnastu nowych kardynałów, a wśród nich Ks. Prymasa Józefa Glempa. W swoim dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu prawa kanonicznego i historii Kościoła. Na łamach kwartalnika „Prawo Kanoniczne” oraz rocznika „Studia Gnesnensia” publikował artykuły z tego zakresu, wśród nich studium na temat organizacji polskiego sądownictwa kościelnego na ziemiach zachodnich i północnych odzyskanych w 1945 roku. Zamieszczał też artykuły w tygodniku „Przewodnik Katolicki.”

Zna biegle języki: łacinę, włoski, francuski, niemiecki i angielski. Jest osiemdziesiątym arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, dwunastym arcybiskupem metropolita warszawskim, pięćdziesiątym szóstym Prymasem Polski. 18 grudnia 2009 ukończył 80 lat i tym samym stracił prawo wybierania papieża w konklawe. Tego samego dnia zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI zakończył 28 - letnią posługę jako urzędujący prymas Polski. Przysługuje mu dożywotni tytuł prymasa seniora.

Prymas senior kard. Józef Glemp zmarł w środę 23 stycznia 2013 r. Miał 83 lata, chorował na nowotwór płuc.