1940 do 1943
Kadr sprzed 72 lat

Fragment filmu pochodzi z odnalezionych taśm na strychu jednego z domów w Człuchowie. Znalazca w domu kultury dokonywał projekcji na dużym ekranie i nagrywał na kasety wideo. Filmów było znacznie więcej, jednak uległy rozproszeniu i nie wiadomo gdzie się znajdują.

Gazeta wydana przez Niemców w Chojnicach.Na zachowanym fragmencie można zobaczyć hitlerowskich dostojników nie kryjących zadowolenia. Minister ogląda drogę, budynek straży granicznej, zachowany jeszcze szlaban. Następnie wizyta w Chojnicach, powitanie, apel na rynku, defilada i udekorowane hitlerowskimi insygniami miasto. Fragment filmu kończy się uroczystym obiadem w ratuszowej sali. W 1940 r. podczas wizyty miejscowe niemieckie władze przyjęły w Chojnicach:

Wilhelm Frick (1877-1946)

Był ministrem spraw wewnętrznych w latach 1933-43 oraz protektorem Czech i Moraw w latach 1943-45. Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze jako zbrodniarz wojenny. Skazany na karę śmierci i stracony.

Walther Emanuel Funk (1890-1960)

Pełnił urząd ministra gospodarki w latach 1937-45. Był także prezesem Banku Rzeszy. Sądzony w czasie procesu norymberskiego skazany został na dożywotnie pozbawienie wolności.

Viktor Lutze (1890-1943)

Zastąpił Ernsta Röhma na stanowisku szefa SA. Funkcję tą pełnił w latach 1934-43. Ciężko ranny w wypadku samochodowym 2 maja 1943 na autostradzie pod Poczdamem, zmarł podczas operacji w szpitalu miejskim o godz. 20.30.

Zobacz zachowany fragment filmu

Oprac. (red) 

Wizyta dygnitarzy hitlerowskich. Chojnice - 1940 r.

Fragment filmu pochodzi z odnalezionych taśm na strychu jednego z domów w Człuchowie. Znalazca w domu kultury dokonywał projekcji na dużym ekranie i nagrywał na kasety wideo. Filmów było znacznie więcej, jednak uległy rozproszeniu i nie wiadomo gdzie się znajdują.
  Ładowanie filmu: Wizyta dygnitarzy hitlerowskich. Chojnice - 1940 r.