1928 do 1939
Teatr Ziemi Zaborskiej w Chojnicach

Rozwojem życia kulturalnego i oświatowego w obwodzie szkolnym chojnickim zajął się Oświatowy Teatr Objazdowy – czytamy w nr  10 „Oświaty Pozaszkolnej” z 1936 r.

Swoją działalnością dał się poznać nie tylko w granicach obwodu, ale sięgnął również do polonii zagranicznej, której „Wiesławem” Brodzińskiego zgotował prawdziwą ucztę duchową. Z dniem 1 września 1936 r. na skutek zmian służbowych osób stojących na czele O.T.O., dokonano wyboru nowego zarządu, z prezesem Obwodowym Inspektorem o.p.p. Stanisławem Karpusem na czele. Nowy zarząd, stwierdziwszy owocną działalność poprzedniego, postanowił kontynuować ją dalej może tylko w nieco innem ujęciu. Przedewszystkiem chodziło o właściwy dobór repertuaru, uplanowienie pracy i jak największe uaktywnienie wszystkich członków zarządu. Po zorientowaniu w całokształcie zadań i celów, którym ma służyć O.T.O., zdecydowano się również na przyjęcie nowej nazwy: „Teatr Ziemi Zaborskiej”.

Repertuar obecny – na sezon jesienny (do 1.II. 1937.) powstał w wyniku zbiorowej pracy całego zarządu i kierownika art. p. Ordęgi. Składa się on z 7 utworów i to: 1) „Karpaccy Górale” – Korzeniowskiego, 2) „Gorąca Krew” – Fijałkowskiego, 3) „Spadkobierca” – Grzymały Siedleckiego, 4) „Piosenki Ułańskie” – Bunikiewicza, 5) „Wesele Kaszubskie Derdowskiego, 6) „Chłopi” – Reymonta (w oprac. J. Zawieyskiego, 7) „Wianek Mirtowy” – Zniawskiego.

Plan wyjazdów obejmuje 40 miejscowości w powiecie chojnickim, tucholskim i sępoleńskim oraz Warszawę iWileński Teatr Objazdowy. Lata 30.      Wilno, dokąd T. Z. Z. ma pojechać z „Weselem” Derdowskiego. Wileński Zespół Teatralny przyrzekł za to zrewizytować Chojnice z regionalnemi utworami wileńskimi.

Wszystko – jak miejscowości, daty i sposób zareklamowania występu na miejscu – jest z całą precyzją już ustalone i rozpoczęte. Dnia 20 września odegrano z wielkim sukcesem „Gorącą  Krew„ w Sępólnie. Zarząd po prostu uparł się z punktu. Nie bacząc na różne trudności, nieustępliwie pójdzie naprzód w swej służbie dla kultury i oświaty szerokich rzesz ludności Ziemi Zaborskiej.

Oprac. (red)   fot. arch. prasowe.