Prace archeologiczne

Prace archeologiczne w miejscu kościoła na chojnickim rynku prowadzone w roku 2000.