Powiązane artykuły
                                       

Inscenizacja szarży pod Krojantami

Na początku września ma miejsce inscenizacja szarży pod Krojantami. Przezentowana pochodzi z 2010 r. Na polu bitwy pojawiąja się  czołgi francuskie, taczanka czy też polskie wozy bojowe wz.34. a także musztra szwadronu z ok. 150 jeźdźcami orazwspółdziałanie ułanów z innymi pododdziałami.

  Ładowanie filmu: