1920 do 1939
Sekcja Żeglarska KPW

W czasopiśmie „Kolejowe Przysposobienie Wojskowe” nr 12 z 1934 r. czytamy na temat Sekcji Żeglarskiej KPW W Chojnicach. „Odbyło się zebranie żeglarskie członów Sekcji Żeglarskiej przy Ognisku KPW, Chojnice.

„Sprawozdanie z działalności Sekcji za rok ubiegły wygłosił kierownik Sekcji on. Inż. Załuski, podnosząc na wstępie, ze Klub Żeglarski w Chojnicach ofiarował Sekcji tablice pamiątkowe za wyratowanie tonącej załogi lodzi Klubu. Sekcja wykazała się w roku sprawozdawczym dużą żywotność i może poszczycić się znacznemi sukcesami. Członkowie ob. Miszka i Lemańczyk w regatach żaglówek na Jeziorze Łukomie zdobyli dwukrotnie „niebieską wstęgę Jeziora Łukomie”.

Członkowie Sekcji KPW Chojnice przy budowie szatni. Tabor Sekcji, zbudowany własnemi siłami członków Sekcji składa się z 2 żaglówek i 12 kajaków typu KPW. Nad jeziorem Charzykowskiem wybudowała Sekcja własne schronisko dla 30 kajaków z kabinami dla przechowania sprzętu wodnego. Program działalności Sekcji na rok 1934 przewiduje między innemi budowę ślizgowca typu międzynarodowego XV na Olimpiadę 1936 w Prusach Wschodnich, udział Sekcji w zawodach kajakowych o nagrody Informacja z IKP z września 1932 r.Okręgu Toruńskiego oraz oddelegowanie członków na kurs teoretyczny żeglarstwa w Chojnicach. Na wniosek kierownika Rejonu ob. inż. Klepaczki zebrani powzięli uchwałę wyrażającą uznanie i podziękowanie ob. J. Stolcowi za odwagę, J. Miszce i P. Lemańczykowi – za sukcesy sportowe i inż. Załuskiemu za pracę organizacyjną. Na zakończenie zebrania ob. Lewiński wygłosił odczyt na temat „Sporty wodne a morze”.

Członkowie Sekcji sportowej Ogniska KPW Chojnice z inicjatywy kierownika Sekcji ob. inż. Załuskiego własnoręcznie wznieśli budynek szatni na boisku. Szatnia dzielącą się na męską i żeńską posiada wszystkie niezbędne urządzenia. Budynek jest skanalizowany i zaopatrzony w wodociąg i światło elektryczne.

Fiedler i … żandarmeria

W 1946 r. na apel wydawnictwa „Czytelnik”, aby pisarze wzięli udział w spotkaniach autorskich i dotarli Zmarł 7 marca 1985 r. w Puszczykowie.do wiosek i miasteczek celem spopularyzowania współczesnej literatury – Arkady Fiedler, jako jeden z pierwszych przystąpił do tej akcji i swoje pierwsze spotkania rozpoczynał na trasie Bydgoszcz – Świecie – Tuchola – Chojnice. Warto także przypomnieć o innym szczególe, mało znanym z jego życiorysem. W okresie Powstania Wielkopolskiego wstąpił jako oficer do Wojskowej Żandarmerii Krajowej i był organizatorem jej placówek w Wielkopolsce. Po usunięciu zaborcy z Pomorza organizował te placówki na terenie ówczesnego województwa pomorskiego.

W lipcu 1920 roku porucznik Arkady Fiedler został skierowany do Chojnic celem zorganizowania placówki Żandarmerii Krajowej na dworcu kolejowym. Placówka ta miała specjalne zadania, gdyż przez tę stację przejeżdżały transporty kolejowe, wiozące Niemców z Reichu na Warmię na plebiscyt. Por. Arkady Fiedler współpracował z Komisją Aliancką (francuską i angielską), która badała właśnie dokumenty tych Niemców. W tej placówce Arkady Fiedler pracował aż do zakończenia plebiscytu na Warmii. Następnie został zdemobilizowany, przeszedł do rezerwy i zamieszkał w Puszczykowie pod Poznaniem.

oprac. (red.) fot. archiwum