Josephus Fransiscus Collard

Urodził się 02.06.1932 r. w Waalwijk. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w kierunku zawodowym. W maju 1951 roku wstąpił w związek małżeński z Petronellą Kipping. W roku 1958 opuścił rodzinne miasto i wyjechał do pracy do Niemiec.

Urodził się 02.06.1932 r. w Waalwijk. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w kierunku zawodowym. W maju 1951 roku wstąpił w związek małżeński z Petronellą Kipping. W roku 1958 opuścił rodzinne miasto i wyjechał do pracy do Niemiec Założył własną firmę, gdzie pracował do roku 1966. Rok później podjął prace jako inspektor w wydawnictwie gazety „Telegraf”. Tam pracował przez 25 lat. Od 1992 roku jest na emeryturze.

Josephu Fransiscus Collard ma sześcioro dzieci i ośmioro wnucząt. Kontakty z Chojnicami rozpoczął w 1989 roku. Powodem pierwszej wizyty w Chojnicach było założenie przez syna rodziny w naszym mieście. W 1993 roku po ciężkiej chorobie umiera jego syn Zenon. To stało się bodźcem do rozpoczęcia akcji, która miała na celu polepszenie warunków leczenia. Od tej pory życie p. Collarda skupiło się na organizowaniu środków (także finansowych), aby pomóc szpitalowi w Chojnicach. Poprzez loterie, które prowadzi w Holandii ma możliwość zbierania pieniędzy, które przeznacza na rzecz chojnickiego szpitala i Domu Dziecka w Tucholi. Pomoc ta nie ogranicza się tylko do środków finansowych. Przejawia się również w postaci darów (wózki inwalidzkie, łóżka i szafki szpitalne, a także różnorodna aparatura medyczna). Cały wysiłek i praca na rzecz Chojnic jest całkowicie poparta przez żonę p. Collarda, która również aktywnie włącza się w tę działalność.