Lista artykułów z działu GOSPODARKA
Czy wiesz, że ...
LATA MIĘDZYWOJENNE

Latem 1919 r. część ziem polskich była już wyzwolona spod jarzma niemieckiego. Natomiast na ziemi chojnickiej był to okres dwuwładzy. Niemcy formalnie rządzili jeszcze ziemią chojnicką, jednak wielką rolę odgrywały już przedstawicielstwa społeczności polskiej. Przed Polakami, szczególnie działaczami społecznymi otworzyły się nieznane dotąd możliwości działania.
Oni też tworzą historię