Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

Chojnice po raz pierwszy zaistniały w Źródłach historycznych w 1275 r. dzięki Myślibojowi, urzędnikowi książęcemu i zarządcy osady grodowej, na prośbę Mestwina II, który darował augustianom ziemię, granice zakonnej posiadłości ustalili Komes Racław, kasztelan ze Szczytna i Myślibój Malowy z Chojnic.
Oni też tworzą historię