Czy wiesz, że ...
LATA MIĘDZYWOJENNE

Pierwszym burmistrzem w niepodległej Polsce był lekarz dr Alojzy Sobierajczyk, następnie radca wojewódzki Zdzisław Hanula, od sierpnia 1936 r. do września 1939 r. major w stanie spoczynku Franciszek Sieracki. W okresie okupacji stanowisko to piastowali urzędnicy niemieccy przysłani z Berlina.
Oni też tworzą historię