Ciepło ... cieplej ... gorąco .... czyli krótko o MZEC

Na podstawie Uchwały WRN w Bydgoszczy z dnia 3 maja 1974 roku w sprawie przyjęcia programu ciepłownictwa w województwie bydgoskim do 1990 roku, zostaje utworzony Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach przy ul. Cenowy 1.

 

W latach późniejszych pojawiła się konieczność rozbudowy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, w wyniku czego kotłownia objęła swoim zasięgiem nawet odlegle dzielnice mieszkaniowe.

 

W lipcu 1996 r. na podstawie uchwały RM w Chojnicach utworzono jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skarbu Gminy pod nazwą Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o..  W 2001 r. właściciel obiektu (miasto Chojnice) zbył swój udział na rzecz inwestora strategicznego.

 

Obecnie ciepłownia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chojnicach dostarcza energię cieplną do ponad 18 000 tys. odbiorców.

 

Zobacz jak wyglądał i funkcjonował zakład w 2000 r. 

  Ładowanie filmu: