Multimedia
Czy wiesz, że ...
LATA MIĘDZYWOJENNE

Liga Morska i Kolonialna O/ Chojnice powstała w latach trzydziestych, swoją siedzibę miała w Narodowym Banku Polskim, a jej pierwszym prezesem był dyrektor Banku Ignacy Gawroński, sekretarzem Edmund Wiszniewski. Przestała istnieć we wrześniu 1939 r.
Oni też tworzą historię