Multimedia
Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

28 września 1466 r. po trzymiesięcznym oblężeniu skapitulowała krzyżacka załoga Chojnic, ostatniego miasta, które stało na drodze do zakończenia wojny 13 – letniej. Trzy tygodnie później, 19 października został zawarty II pokój toruński. Pomorze Gdańskie i Chojnice po 157 latach wróciły do Polski.
Oni też tworzą historię