Multimedia
Czy wiesz, że ...
Średniowiecze

Pierwsza źródłowa wzmianka o Chojnicach pojawia się w roku 1275. Prawdopodobnie wraz z ożywieniem ruchu na szlaku handlowym Marchia – Prusy, było lokowane przez książąt pomorskich na prawie lubeckim i wchodziło w skład kasztelani szczycieńskiej.
Oni też tworzą historię